Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija"

Diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija" osmišljen je kako bi odgovorio kompleksnim gospodarskim potrebama suvremene analize i poslovnog planiranja, financija, marketinga, poslovne informatike, menadžmenta, računovodstva, trgovine i turizma, a sve u cilju osposobljavanja budućih stručnjaka koji se mogu izravno uključiti u tokove svjetskog tržišta. U tom smislu, usvojen je Nastavni plan i program diplomskog sveučilišnog studija "Poslovna ekonomija" s nastavnim disciplinama koje omogućuju stjecanje znanja i nužnih ishoda učenja potrebnih za obavljanje poslova na najzahtjevnijim pozicijama i projektima. Kao i svi ostali studijski programi Ekonomskog fakulteta - Zagreb, Nastavni plan i program i ovog studija odvija se prema standardima bolonjskog sustava i po međunarodno priznatoj literaturi.
 
Sukladno Nastavnom planu i programu diplomskog sveučilišnog studija "Poslovna ekonomija" studenti se prilikom upisa opredjeljuju za jedan od ponuđenih studijskih smjerova:

S obzirom da Ekonomski fakultet - Zagreb u akademskoj 2015/2016. godini pokreće integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije "Poslovna ekonomija" i "Ekonomija", diplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija" moguće je prema postojećem Nastavnom planu i programu upisati do zaključno akademske 2018/2019. godine.

Smjerovi