Turizam

Studijski smjer "Turizam" na razini diplomskog sveučilišnog studija posebno je osmišljen nastavni program cjelovitog, ali i dubinski orijentiranog obrazovanja stručnjaka u području turizma. Nositelj programa ovog studijskog smjera je Katedra za turizam koja svoj znanstveno-istraživački i nastavni rad temelji na gotovo 50-godišnjoj tradiciji u razvoju i obrazovanju ekonomskih stručnjaka za potrebe turizma, kako na mikro, tako i na makroekonomskoj razini.
 
Vodeći se načelima izvrsnosti u dizajniranju različitih programa koji, svaki na svojoj razini, nastoje odgovoriti složenim potrebama hrvatskog turističkog sustava, Katedra je razvila vrhunske studijske programe iz područja turizma na razini preddiplomskog stručnog, preddiplomskog sveučilišnog, diplomskog sveučilišnog te poslijediplomskog specijalističkog i poslijediplomskog sveučilišnog studija. Katedra za turizam članica je UN-ovog Vijeća za obrazovanje u okviru Svjetske turističke organizacije (UNWTO Education Council) te ujedno i jedini predstavnik s područja obrazovanja u turizmu iz Republike Hrvatske u toj uglednoj svjetskoj organizaciji. Program ovog studijskog smjera Ekonomskog fakulteta – Zagreb jedini u Hrvatskoj ima TedQual certifikat što znači da je UNWTO Education Council ocijenio da se taj program studija izvodi prema najvišim međunarodnim standardima kvalitete obrazovanja u turizmu.
 
Polaznici ovog studijskog smjera osposobljavaju se za analitičke, upravljačke, istraživačke i praktične poslove u turizmu i s turizmom povezanim djelatnostima. Tu se prvenstveno misli na gospodarske subjekte (ugostiteljstvo, turističko posredništvo, prijevozništvo itd.), ali i na državne institucije (npr. Ministarstvo turizma, Hrvatska gospodarska komora – sektor za turizam, Ministarstvo kulture itd.) te javne i druge službe nadležne za turizam (npr. sustav turističkih zajednica, uredi županijskih i gradskih poglavarstava zaduženih za turizam, razvojne agencije i dr.).
Sukladno potrebama koje iskazuje stanje i dinamika razvoja turizma u Hrvatskoj i svijetu, program ovog studijskog smjera omogućava polaznicima stjecanje neophodnih znanja iz najvažnijih područja vezanih za turizam.
 
Struktura studijskog smjera "Turizam":
Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji* ECTS
Ekonomika turizma 6 Međunarodni turizam 4
Marketinški menadžment u turizmu 6 Menadžment turističke destinacije 5
Menadžment hotela 6 Poslovni engleski za turizam 5
Menadžment turističkog posredovanja 6 Menadžment zračnog prometa 5
Turistička politika i razvoj 6 Pravo u turizmu 5
*Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija