Računovodstvo i revizija

Osiguravanje kvalitetnih informacija za proces upravljanja u profitnom i neprofitnom sektoru, a koje prvenstveno pruža računovodstvo i financijsko izvještavanje, temelj je razvoja i ostvarivanja postavljenih ciljeva organizacija i društva u cjelini. Računovodstvene informacije potrebne su vlasnicima i menadžmentu poslovnih subjekata, vjerovnicima, državnim agencijama i poreznim vlastima. Računovodstvene informacije su podloga utvrđivanja i kontrole izvršenja ciljeva poslovnih subjekata i njihovih organizacijskih dijelova. Proces poslovnog odlučivanja menadžmenta proizvodnih poduzeća, trgovina, banaka, osiguravajućih društava, investicijskih fondova nezamisliv je bez računovodstvenih informacija. Zbog toga se danas s pravom naglašava da je računovodstvo "jezik suvremenog poslovanja".
 
Reforme, harmonizacija i standardizacija na međunarodnoj razini mijenjaju pristup upravljanju u javnom sektoru te se sve više zahtjeva postavlja pred računovodstvo proračunskih i nevladinih neprofitnih organizacija. Pouzdane, pravovremene i problemski orijentirane informacije financijskog, ali i upravljačkog računovodstva postaju temelj upravljanja u javnom sektoru. Za osiguranje kvalitete informacijskih podloga i procesa upravljanja potreban je kvalitetan eksterni i interni. Komercijalna revizija temeljena na reviziji financij-skih izvještaja kao i državna revizija imaju za cilj potvrditi vjerodostojnost računovodstva i financijskog izvještavanja vlasnicima i zainteresiranoj javnosti. Razvoj interne revizije i interne kontrole interni je sustav podrške upravljanju kroz smanjenje rizika i stvaranje dodane vrijednosti organizaciji.
 
Nastavnici Katedre za računovodstvo aktivno sudjeluju u razvoju računovodstvene znanosti kao i u stručnom razvoju računovodstvene i revizijske profesije. Ovaj studijski smjer pruža studentima teorijska i specijalizirana praktična znanja iz područja računovodstva i financijskog izvještavanja profitnog i neprofitnog sektora, analize financijskih izvještaja i poreznog računovodstva, te revizije i interne revizije.
 
Prema nastavnom planu i programu ovog studijskog smjera studenti slušaju kolegije kroz koje se usavršavaju za pojedina područja rada u računovodstvu. Osposobljavaju se za rad u računovodstvu i financijskom izvještavanju poslovnih subjekata, upravljačkom i troškovnom računovodstvu, računovodstvu financijskih institucija, računovodstvu neprofitnih organizacija i proračunskih korisnika, reviziji, internoj reviziji i kontroli, analizi financijskih izvještaja i poreznom računovodstvu.
 
Struktura studijskog smjera "Računovodstvo i revizija":
Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji* ECTS
Financijsko računovodstvo 6 Međunarodno računovodstvo 5
Revizija 6 Računovodstvo poreza 5
Računovodstveni informacijski sustav 6 Računovodstvo malih i srednjih poduzeća 5
Računovodstvo financijskih institucija 6 Računovodstvo neprofitnih organizacija 5
Interna revizija 6 Računovodstvo troškova 5
  Državna revizija 5
*Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija