Menadžment

Studijski smjer "Menadžment" idealan je za nadogradnju znanja studenata ekonomskih fakulteta, ali je prikladan i za ne-ekonomiste koji žele steći osnovna znanja iz područja menadžmenta. Menadžerska znanja i vještine, kao i znanja iz područja organizacije, koja se stječu na studijskom smjeru "Menadžment", omogućit će polaznicima da u budućem poslovanju, u vremenu velikih i brzih promjena, budu što uspješniji. Polaznici će naučiti kako organizirati i upravljati različitim organizacijama i njihovim dijelovima, na koji način koordinirati aktivnosti i zadatke te kako usmjeravati suradnike.
 
Poseban naglasak stavljen je na kontinuirano obrazovanje nastavnika kako bi studentima bila dostupna recentna otkrića i dosezi iz područja organizacije i menadžmenta. Uspoređujući se s najboljima, nastavnici stalno osvježavaju svoj curriculum znanstvenim radovima, istovremeno inzistirajući i na kontaktu s poslovnim svijetom, svjesni da pripremaju studente za najizazovniju profesiju koja ima duboki upliv na sva kretanja u društvu. Interakcijom predavača i studenata, temeljenom na snazi argumenata i konstruktivnoj kritici, studenti se podučavaju svemu što danas trebaju znati o menadžmentu i organizaciji. Obrazovni proces se, pored klasičnih metoda, realizira kroz timski rad na konkretnim poslovnim slučajevima iz hrvatske i inozemne poslovne prakse te gostovanjima najutjecajnijih hrvatskih menadžera. Najveća se pozornost poklanja osobnom razvoju studenta tako da student širinom svog znanja i interaktivnim odnosom prema okolini može strateški usmjeriti svoj potencijal.
 
Završetkom ovog studijskog smjera studenti su osposobljeni za rad i profesionalni razvoj na istraživanju, projektiranju i dizajniranju organizacije poduzeća i njegovih dijelova, menadžmentu na svim organizacijskim razinama, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju proizvodnjom, projektnom menadžmentu, upravljanju nagrađivanjem, konzultantskim poslovima iz područja organizacije, menadžmenta i reinženjeringa, upravljanja promjenama i upravljanja krizama te istraživačke i razvojne poslove u znanstvenim i obrazovnim institucijama

Struktura studijskog smjera "Menadžment":
Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji* ECTS
Menadžment ljudskih potencijala 6 Dizajniranje organizacije 5
Upravljanje poslovnim procesima 6 Organizacijsko ponašanje 5
Menadžerske vještine 6 Upravljanje lancima dobave 5
Korporativno upravljanje 6 Vodstvo 5
Kompenzacijski menadžment 6 Međunarodni menadžment 5
  Menadžment integracijskih procesa  5
  Menadžment profitnih centara 5
Menadžment promjena 4
Društvena odgovornost poduzeća 5
Razvoj organizacije 5
Poslovna sigurnost 4
Poslovna strategija 5
Strateški menadžment ljudskih potencijala 5
*Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija