Menadžerska informatika

Živimo u svijetu informacijske revolucije i rastuće važnosti upravljanja znanjem. Svjedoci smo sve većeg broja primjera poslovnih modela koji svoju održivu konkurentsku prednost temelje na intenzivnoj primjeni informatike u poslovanju. Informatika se danas više ne koristi samo kao pozadinski "tehnološki" alat nego kao strateški partner poslovanju, odnosno kao sredstvo inovacije poslovanja i promjene poslovnog modela. Teško je zamisliti iole učinkovito odvijanje poslovnih procesa u bilo kojoj djelatnosti bez intenzivne primjene informatike i informacijskih sustava. Stoga, efikasno upravljanje informacijama, informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama svakako spadaju među najvažnija poslovna znanja svakog menadžera. Web, Web 2.0. elektroničko poslovanje, mobilno poslovanje, upravljanje poslovnim procesima, potpora odlučivanju, informatički menadžment, provjera (revizija) uspješnosti informacijskih sustava, samo su dio područja kojima se povezuje poslovno i tehnološko tkivo poduzeća i važan su segment ovog studija.
 
Studijski smjer "Menadžerska informatika" na jedinstven način objedinjuje poslovna (menadžerska) i informatička znanja. Upravljanje podacima, upravljanje poslovnim procesima, metode potpore odlučivanju, informatički menadžment, elektroničko poslovanje, upravljanje inovacijama, revizija informacijskih sustava, skladištenje podataka, razvoj poslovnih aplikacija i otkrivanje znanja u bazama podataka samo su neka od znanja koja se stječu na smjeru. U nastavi se koriste mnogi moderni alati, MS Project (upravljanje projektima), Oracle (baze podataka, skladištenje podataka), UML (razvoj poslovnih aplikacija), ARIS (sustavi upravljanja poslovnim procesima), Cognos (otkrivanje znanja u bazama podataka), Simul8 i Doctus (metode potpore odlučivanju), ACL (revizija informacijskih sustava).
 
Najveći dio nastave organiziran je u obliku prikaza rezultata i diskusije poslovnih slučajeva, dok kroz rad na računalima studenti izrađuju prototipe konkretnih poslovnih projekata. Studenti na taj način aktivno uče kako rješavati poslovne probleme, stječu iskustvo u timskom radu i vođenju projekata, te iskustvo u prezentiranju rezultata svoga rada. Za rad na računalima dovoljno je osnovno predznanje i opća informatička pismenost. Osnovno obilježje ovog studijskog smjera je iznimna stručnost nastavnika, kvalitetna nastava i odnos nastavnika i studenata: rad u malim skupinama, poticanje timskog rada na izradi projekata i njihovoj prezentaciji, rješavanje poslovnih slučajeva, otvorenost nastavnika za nove ideje, poticanje inovativne i kreativne primjene informatike u poslovanju, gostovanje stručnjaka iz prakse, organizirani posjeti informatičkim tvrtkama i sajmovima. Zbog velike potražnje za informatičarima koji imaju ujedno i ekonomska (menadžerska) znanja, ovaj studijski smjer nakon njegova uspješnog završetka omogućava brzo i lako zaposlenje.
 
Struktura studijskog smjera "Menadžerska informatika":
Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji* ECTS
Upravljanje podacima 6 Revizija informacijskih sustava 5
Sustavi upravljanja poslovnim procesima 6 Razvoj poslovnih aplikacija 4
Metode potpore odlučivanju 6 Upravljanje inovacijama 4
Informatički menadžment 6 Otkrivanje znanja u bazama podataka 5
Elektroničko poslovanje 6 Skladištenje podataka 4
*Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija