Marketing

Marketing je poslovna filozofija uspješnih poduzeća, a marketinški stručnjaci znaju kako upravljati elementima marketinga za postizanje konkurentske prednosti. Oni razumiju potrebe i želje potrošača te znaju kako oblikovati ponudu poduzeća i uspješno ju realizirati na tržištu. Polaznici studijskog smjera "Marketing" mogu se specijalizirati za brojna područja kojima je zajedničko obilježje izrazita dinamičnost i kreativnost, koja traži vrlo motivirane, inovativne, predane i proaktivne buduće marketinške stručnjake.
 
Studiranje na ovom studijskom smjeru uključuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za upoznavanje ponašanja potrošača, istraživanje njihovih potreba i želja, razvoj i oblikovanje proizvoda, usluga i ideja kojima će se uočene potrebe i želje uspješno zadovoljiti, određivanje politika cijena, analizu i odabir kanala prodaje i distribucije te razvoj i primjenu integrirane marketinške komunikacije. Također, upoznaju se specifičnosti poslovanja na tržištima krajnje i poslovne potrošnje te izazovi nastupa gospodarskih subjekata na domaćem i inozemnim tržištima.
 
Nastavnici Katedre za marketing aktivni su znanstvenici i istraživači koji se kontinuirano usavršavaju, mnogi od njih boravkom na prestižnim inozemnim sveučilištima. Posebno su aktivni u pisanju temeljne literature koja služi za izučavanje marketinških kolegija na našem i drugim hrvatskim sveučilištima. Nadalje, većina ih je angažirana u ulozi savjetnika za potrebe različitih, profitno i neprofitno usmjerenih subjekata hrvatskog gospodarstva.
 
Svako poduzeće, bez obzira na djelatnost, treba marketinške stručnjake. Studenti koji uspješno završe ovaj studijski smjer mogu raditi kao voditelji istraživanja tržišta, upravitelji proizvodom i markom ("product" i "brand" menadžeri), analitičari za područje cijena, menadžeri prodaje i logistike, upravitelji klijentima u oglašivačkim agencijama, planeri za zakup medija, stručnjaci za odnose s javnošću te se baviti mnogim novim područjima u marketingu poput internetskog ili marketinga događanja ("event marketing"). Odlučite li se za usavršavanje u području marketinga, veselimo se zajedničkom rastu u brojnim znanjima i marketinškim vještinama!

Struktura studijskog smjera "Marketing":
Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji* ECTS
Ponašanje potrošača 6 Međunarodni marketing 5
Istraživanje tržišta 6 Marketing usluga 5
Osobna prodaja i pregovaranje 6 Upravljanje markom 4
Integrirana marketinška komunikacija 6 Odlučivanje u marketingu 4
Strategija marketinga 6 Marketing poslovnih tržišta 5
  Interaktivna marketinška komunikacija 4
Upravljanje odnosima s klijentima (CRM) 4
Upravljanje prodajom 4
*Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija