Analiza i poslovno planiranje

Suvremena poslovna ekonomija odvija se u uvjetima dinamičnog, kompleksnog i neizvjesnog okruženja. Stoga je nezamisliva bez visokostručnih znanja u području poslovnog planiranja i analize, kao alata upravljanja vrijednošću poduzeća koju podržava stalni rast i razvitak. Katedra za ekonomiku poduzeća pripremila je program studijskog smjera "Analiza i poslovno planiranje". Studijski smjer nudi visokostručna znanja potrebna svakoj organizaciji, ne samo poduzećima koja se bave proizvodnjom dobara i usluga u najširem smislu riječi, već i neprofitnim organizacijama, vladinim udrugama, zdravstvenim ustanovama i slično.
 
Znanja koja pruža ovaj studijski smjer zapravo su znanja konzultanta. Naglasak je na organizaciji u cjelini, na uvođenju i primjeni instrumenata kojima se povećava transparentnost poslovnog procesa i poslovnog uspjeha, na instrumentima upravljanja rastom i razvitkom, a time i povećanja poslovnog uspjeha poduzeća stvaranjem dodane vrijednosti, instrumentima objedinjavanja parcijalnih funkcija u organizaciji i sl. Za potrebe ovog studijskog smjera razvijeno je niz kolegija, osmišljen je suvremeni pristup nastavi, a napisani su, ili su u pripremi, i udžbenici za lakše svladavanje gradiva.
 
Stečena znanja polaznici će moći koristiti na strategijskoj i operativnoj razini kroz integraciju, koordinaciju i kontrolu rasta i razvoja vrijednosti poduzeća. Stručna znanja koja se stječu na ovom studijskom smjeru potrebna su u kontrolingu, financijama, planu i analizi u proizvodnim i uslužnim (malim, srednjim i velikim) poduzećima, financijskim institucijama te neprofitnim organizacijama, kako na razini izvršitelja, odnosno analitičara, savjetnika i konzultanata, tako i na razini donošenja odluku za poduzetnike i menadžere.
 
Struktura studijskog smjera "Analiza i poslovno planiranje":
Obvezni kolegiji ECTS Izborni kolegiji* ECTS
Poslovna analiza 6 Izvedenice 5
Kontroling 6 Krizni menadžment 5
Budžetiranje kapitala 6 Interno tržište kapitala 5
Poslovno planiranje 6 Cjelovito planiranje 5
Upravljačka ekonomija 6  
*Studenti upisuju min. 8 ECTS u ovoj skupini kolegija