Seminarski, završni i diplomski radovi - upute

Studenti koji žele izraditi seminarski, završni ili diplomski rad iz predmeta koje izvodi Katedra za statistiku trebaju se osobno javiti nastavniku kojeg žele za mentora pri izradi rada u terminu njegovih konzultacija, uz prethodno proučavanje odgovarajućih pravilnika o izradi pisanih radova, pravila citiranja i ostalih uputa.

Ažurni dokumenti dostupni su ovdje:
Pravilnici i upute za izradu pisanih radova
Pravila citiranja
 

Sukladno članku 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 94/2013) i Odluke o tekstu Izjave o akademskoj čestitosti (sjednica Fakultetskog vijeća 17.12.2013.) dekan je donio Upute studentima za predaju završnih radova i doktorske disertacije u elektroničkom obliku. Upute se odnose na sve vrste završnih radova i doktorske disertacije obranjene nakon 01.01.2014. godine.

Upute studentima za predaju završnih radova i doktorske disertacije u elektroničkom i tiskanom obliku
Izjava o akademskoj čestitosti

Instructions to students on the submission of final papers and doctoral dissertations in electronic and print format
Statement on academic integrity