Šangajska lista najboljih sveučilišta u svijetu - Sveučilište u Zagrebu zauzima 216. mjesto u kategoriji "Hospitality & Tourism Management"

Prema najnovijoj Šangajskoj listi najboljih sveučilišta u svijetu, Sveučilište u Zagrebu zauzima 216. mjesto u kategoriji "Hospitality & Tourism Management".


Sveučilište u Zagrebu jedini je predstavnik iz Republike Hrvatske na ovom prestižnom popisu, a unutar društvenih znanosti, upravo u području turizma ostvaruje najbolju poziciju, čemu je najveći doprinos dala Katedra za turizam Ekonomskog fakulteta.
Metodologija je rigorozna te se pri izračunu pozicije promatraju isključivo radovi u bazi Web of Science (WOS), stupanj internacionalizacije, međunarodne nagrade i objave u top časopisima područja:

  • broja publikacija u WOS-u (ponder 150),
  • citiranost WOS radova (50),
  • međunarodni sastav autorstva (10),
  • objave u vodećim časopisima područja (100)
  • nagrada Svjetske Turističke Organizacije (UNWTO Ulysses Award, 20).
 
Šangajska rang–ljestvica sveučilišta ili Šanghajski popis najboljih svjetskih sveučilišta (engleski Academic Ranking of World Universities, kratica ARWU) jedno je od najcitiranijih rangiranja najboljih sveučilišta na svijetu koje od 2003. godine objavljuje Šangajsko sveučilište Jiao Tong (Wikipedia).
 
POVEZNICE:
Šangajska lista (2019) prema kojoj je Sveučilište u Zagrebu rangirano između 200. i 300. mjesta u kategoriji „Hospitality & Tourism Management“ – poveznica.
 
Detaljno rangiranje – poveznica.