Raspored

Raspored ispita Katedre za matematiku za 16.9.2020.

Rezultati ispita pred povjerenstvom bit će objavljeni u četvrtak, 17.9.2020. u 12:30 sati u dvorani 19

Predmet Nastavnik Dvorana Termin

Mathematics for Business

Zrinka Lukač dvorana 10 14:00 sati

Matematika

Boško Šego sportska dvorana 14:00 sati
Zrinka Lukač sportska dvorana 14:00 sati
Silvija Vlah Jerić sportska dvorana 14:00 sati
Margareta Gardijan Kedžo sportska dvorana 14:00 sati
Josip Matejaš kongresna dvorana 14:00 sati
Tunjo Perić kongresna dvorana 14:00 sati
Vedran Kojić dvorana 10 14:00 sati
Tihana Škrinjarić dvorana 20 14:00 sati
Krunoslav Puljić sportska dvorana 16:00 sati

Gospodarska matematika

Silvija Vlah Jerić, Vedran Kojić kongresna dvorana 17:00 sati

Ekonometrija

Tihana Škrinjarić dvorana 42 17:00 sati

Financijska matematika

Boško Šego dvorana 42 17:00 sati

Financijsko modeliranje

Margareta Gardijan Kedžo dvorana 42 17:00 sati

Linearno programiranje i teorija igara

Krunoslav Puljić dvorana 42 17:00 sati

Numeričke metode u ekonomiji

Josip Matejaš kongresna dvorana 14:00 sati