Raspisani su natječaji za upis na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski Fakultet raspisuje natječaje za upis nove generacije studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2021./2022.
- Ekonomija i globalna sigurnost;
- Ekonomija i poslovna ekonomija.
 
Više informacija o raspisanim natječajima te upisu na pojedini poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij u akademskoj godini 2021./2022. može se pronaći na sljedećem linku: