Raspisan Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak - programske zemlje (KA103), u zimskom semestru ak. god. 2021./22.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak u programske zemlje (KA103) u zimskom semestru ak. god. 2021./22., rok prijave je 25.3.2021. do 12h.
Više na linku.

U ponedjeljak 15.03.2021. u 11h Ured za međunarodnu suradnju EFZG-a zajedno s ECTS koordinatoricom, održat će online radionicu za prijavu na Natječaj na kojoj će moći sudjelovati zainteresirani studenti i postavljati pitanja. Detalji o radionici su na istom linku.