Prof. dr. sc. Mario Spremić

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Mario Spremić
Ime i prezime
Mario Spremić
Kabinet
A511
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se održavaju putem e-maila na mspremic@efzg.hr i online po dogovoru.
Biografija
Ime i prezime: Mario Spremić
Zvanje: Redoviti profesor u trajnom zvanju
Katedra: Katedra za informatiku
Fakultet: Ekonomski fakultet - Zagreb
Adresa: Trg J. F. Kennedy-a 6, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: (00385-1) 2383-278
Fax: (00385-1) 2335-633
Website: www.efzg.hr/mspremic
Europass životopis (HR): CV
Europass životopis (EN): CV

Rođen 1970. u Dubrovniku
 
PODRUČJA INTERESA:
Digitalna transformacija poslovanja, primjena digitalnih tehnologija u poslovanju, digitalna strategija i inovacije poslovnih modela
Strateško planiranje informacijskih sustava, upravljanje informatičkim rizicima i projektima
Kontrola i revizija informacijskih sustava (IS Control, IS Audit, IS Assurance)
Upravljanje kvalitetom informacijskih susta a i certifikacija IS-a (CobiT, ISO 27000, PCI DSS, ITIL, ...)
Korporativno upravljanje informatikom (IT Governance)
Poslovna vrijednost informatike (IT Value) i upravljanje ulaganjima u informatiku
Inovativni poslovni modeli elektroničkog poslovanja
Elektroničko poslovanje i promjene poslovnih procesa
Cyber rizici, poslovne primjene računalne forenzike
Analitika web mjesta, provjera uspješnosti web mjesta
Korištene metodologije: CobiT, ITIL, ISO 27000, PCI DSS, NIST, SANS

OBRAZOVANJE:
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, doktorat ekonomskih znanosti (2002), tema: Poslovni modeli u novoj ekonomiji
Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, magistar znanosti, Informatički management, (1999) tema: Utjecaj informacijske tehnologije na konkurentsku prednost
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, dipl. inž. matematike, smjer matematička statistika i informatika, 1995

ZAPOSLENJE:
2000 - danas  Katedra za informatiku, Ekonomski fakultet – Zagreb, Sveučilište u Zagrebu
1995-2000      Ledo d.d., Odjel informatike, sistem analitičar, voditelj projekata

DODATNO OBRAZOVANJE, MEĐUNARODNI CERTIFIKATI, NAGRADE
Dodatno obrazovanje na sljedećim institucijama (studijske posjete i predavanja): EFMD (European Foundation for Management Development), Vienna University (WU) (2010), Westminster Business School, University of Westminster, London UK (2011), Harvard University, MIT Sloan School of Management, USA (2011), Tech City London and University of Reading, Henley Business School (2012-2014), University of Edinburgh Business School (2016), LUISS Business School, Rim (2016), Imperial College Business School, London UK (2016), MIT Sloan School of Management (2018, executive education), TUM Munich (2018)
Međunarodni ISACA certifikat CGEIT (Certificate in Governance of Enterprise IT) (www.isaca.org/certification)  
Znanstvena nagrada 'dr. Mijo Mirković' 2008, 2007
SAP nagrada za najbolji stručni članak iz područja elektroničkog poslovanja (2002) 
 
ZNANSTVENI RAD, ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA / RECENZIJE:
Voditelj preddiplomskog studija iz poslovne ekonomije na engleskom jeziku - Bachelor Degree in Business (www.efzg.hr/bdib) i diplomskog studija Master in Managerial Informatics (www.efzg.hr/mmi) 
Su-voditelj specijalističkog poslijediplomskog studija Informatički menadžment (www.efzg.hr/im)
ISACA (Information System Audit and Control Association) Academic Advocate (www.isaca.org/academicadvocate)
Član Centre for Business Information, Organisation and Process Management (BIOPoM), Westminster Business School, University of Westminster (https://www.wmin.ac.uk), UK.  
Član uređivačkog odbora i recenzent radova međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal on IT/Business Alignment and Governance (IJITBAG) (https://www.igi-pub.com/journals/details.asp?id=33048)
Član uređivačkog odbora i recenzent radova međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal of E-Business Research (IJEBR) (https://www.igi-pub.com/journals/details.asp?id=4294)
Član uređivačkog odbora i recenzent radova međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal of Computer, Information, System Sciences and Engineering (IJCISSE)
Član uređivačkog odbora i recenzent radova međunarodnog znanstvenog časopisa Journal of Information, Information Technology, and Organizations (JIITO) (https://jiito.org)
Član uređivačkog odbora i recenzent radova međunarodnog znanstvenog časopisa MASAUM Journal of Computing (MJC)  (https://www.masaumnet.com/mjc.html)  
Član uređivačkog odbora i recenzent radova međunarodnog znanstvenog časopisa International Journal of Computer
Science, Engineering, Technologies and Applications (IJCSETA)
Član uređivačkog odbora i recenzent radova međunarodnog znanstvenog časopisa WSEAS Transactions on Systems
Član programskog odbora i recenzent radova za Mediterranean Conference on Information Systems (www.mcis2009.org)
Član programskog odbora i recenzent radova za IARIA International Conference on Digital Society ICDS 2009 (www.iaria.org)
Član programskog odbora i recenzent radova International Workshop on Computer Users Behaviour (www.cub08.com)
Član programskog odbora i recenzent radova za IADIS International Conference on e-Commerce (www.iadis.org)
Član programskog odbora i recenzent radova za IAENG (International Association of Engineers) International Conferences (www.iaeng.org)
Član programskog odbora i recenzent radova za ICETE International Conference on e-Business and Telecommunications (www.icete.org)
Član programskog odbora i recenzent radova za SECRYPT Internatinal Conference on Security and Cryptography (www.secrypt.org)
Član programskog odbora i recenzent radova za WSEAS konferencije (www.wseas.org)
Član programskog odbora i recenzent radova za InSITE (www.insite.org)
Član programskog odbora i recenzent radova za ICDS International Conference on Digital Society (https://www.iaria.org)
recenzent radova za Bled eCommerce Conference, Bled (www.bledconference.org)
recenzent radova za International Conference 'Information Technology Interfaces'  - ITI (https://iti.srce.hr/)
recenzent radova za CECIIS 2009 (Central European Conference on Information and Intelligent Systems) (www.ceciis.foi.hr)
recenzent radova i član organizacijskog odbora za International Conference 'An Enterprise Odyssey' (www.efzg.hr/odyssey)
član Matičnog odbora za područje društvenih znanosti - polje informacijske i komunikacijske znanosti
akreditator visokoškolskih institucija (međunarodne i nacionalne akreditacije - NAKVIS)
recenzent radova za časopise 'Management', 'Poslovna izvrsnost', 'Acta turistica', 'Ekonomska misao i praksa'
gostujući profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (2009 - 2019, prema posljednjem izboru u zvanje)
visiting scholar - Imperial College London, Imperial College Business School

ZNANSTVENI RAD:
65 znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima i zbornicima skupova iz područja informatike koji su referencirani u, za područje rada, prestižnim i relevantnim bazama podataka (ISI - Web of Science, SCI, ISI Proceedings, Inspec, Scopus, Elsevier, Proquest, EconLit, Current Abstracts, ISTA, ABI/Inform, LISTA, itd.)
Autor ili koautor 15 knjiga s znanstvenom recenzijom iz područja informatike, suradnik i koautor englesko-hrvatskog informatičkog enciklopedijskog rječnika, koautor srednjoškolskog udžbenika iz područja informatike i koautor više priručnika za izvođenje seminarske sveučilišne nastave iz informatike.
Aktivno sudjelovanje na 55 međunarodnih znanstvenih skupova, od čega 39 u inozemstvu i 16 u zemlji.
Pozvana predavanja na međunarodnim institucijama i znanstvenim konferencijama
Član uređivačkog odbora i recenzent radova međunarodnih znanstvenih časopisa International Journal on IT/Business Alignment and Governance (IJITBAG), International Journal of E-Business Research (IJEBR), Journal of Information, Information Technology, and Organizations (JIITO), MASAUM Journal of Computing (MJC) i International Journal of Computer, Information, System Sciences and Engineering (IJCISSE)
Član uređivačkih odbora na 15-ak međunarodnih znanstvenih konferencija i recenzent međunarodnih znanstvenih radova.
Znanstveni članci u časopisima s međunarodnom recenzijom (International Journal of Accounting Information Systems, Journal of Computer and Information Technology – CIT, WSEAS Transactions on Systems, Applied Informatics, Journal of Information Technology for Development, International Journal of Applied Mathematics and Informatics, Zagreb International Review of Economics & Business, Management, WSEAS Transactions on Economics and Business, Inteernational Journal of Applied Mathematics and Informatics), članci prezentirani na konferencijama
preko 100 članaka u hrvatskim i inozemnim časopisima s recenzijom
recenzent četiri znanstvene knjige i publikacije

STRUČNI RAD, PROJEKTI I EKSPERTIZE:
član ili voditelj većeg broja samostalnih stručnih projekata:
projekt uvođenja računalne mobilne prodaje uz reinženjering ključnih poslovnih procesa (Ledo d.d., 1998, www.ledo.hr);
projekt uvođenja informacijskog sustava logistike i distribucije (Ledo d.d., 1998);
projekt uvođenja informacijskog sustava reklamacija (Ledo d.d., 1999);
prognostički financijski menadžerski informacijski sustav (Privredna banka d.d., 2002, www.pbz.hr);
revizija funkcionalnosti informacijskog sustava za kompaniju Informatika 2000 d.o.o. (2002, www.informatika2000.hr);
konzultant za uvođenje Pravilnika o informacijskoj sigurnosti prema ISO 27001:2005 normi (Hrvatske autoceste, 2007, www.hac.hr) 
provjera uspješnosti i upravljačka revizija IS-a (Ministarstvo mora, turizma, prometa, razvitka - 2007)
IT Governance konzultant, NKBM d.d. (Nova Kreditna Banka Maribor d.d. - www.nkbm.si, 2008)
revizija informacijskog sustava prema CobiT i ISO 27001:2005 normi (Dubrovnik - Babin Kuk d.d., 2007, www.babinkuk.com) 

projekti stalnog obrazovanja menedžmenta iz područja primjene informacijske i komunikacijske tehnologije (FBA - CIO Akademija (www.efzg.hr/cio), Renault Hrvatska, Croatia osiguranje, Državni ured za reviziju, Hrvatska udruga revizora, Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje - www.hibo.hr, Hrvatski institut internih revizora - www.hiir.hr,  Centre of Excellence in Finance – Slovenija, SRC.SI d.o.o. - Slovenija, www.src.si).

Projektne reference (revizije informacijskih sustava, IT projekti, konzultantski projekti, suradnja s gospodarstvom i institucijama):

Financijske institucije:
Kreditna banka Zagreb d.d. (2008-2013), Banka Kovanica d.d. (2008-2013), VABA Varaždinska banka d.d. (2008-2013), Štedbanka d.d. (2013), Partner banka d.d. (2008-2010), Centar banka d.d. (2008-2010), Samoborska banka (2016-2018), Jadranska banka (2018), J&T banka (20917-2018) – revizije prema smjernicama HNB-a
Allianz Zagreb d.d. (2009., provedba procedura na zahtjev unutarnje revizije – sva područja iz opsega ISO 27000 norme)
Allianz Zagreb d.d. (2013), Jadransko osiguranje d.d. (2010-2013), Agram life osiguranje d.d. (2010-2013), UNIQA (2010-2013), UNIQA (2016), SKDD (2016), HMID (2016), Mercedes leasing (2016) Zagrebačka burza - ZSE (2016) – revizije informacijskih sustava sukladno smjernicama HANFE
Croatia osiguranje (2007-2008, projekti strateškog upravljanja informatikom), Nova Kreditna banka Maribor (2007-2008, konzultant za strateško upravljanje informatikom), Privredna banka Zagreb (2002, projekt Business Inteligence project, credit score automation system)

Maloprodaja:
Konzum d.d. i Tisak d.d. (2013) – revizija informacijskih sustava, procjena rizika za poslovanje, provjera učinkovitosti (slabosti) internih kontrola, preporuke za poboljšanje postojeće prakse, prijedlozi mjera za otklanjanje uočenih slabosti u funkciji smanjenja rizika pri ostvarenju ciljeva poslovanja i nadzor provedbe preporučenih mjera u praksi.
 
Proizvodnja:
Podravka d.d. (2014) - revizija informacijskih sustava, procjena rizika za poslovanje, provjera učinkovitosti (slabosti) internih kontrola, preporuke za poboljšanje postojeće prakse, prijedlozi mjera za otklanjanje uočenih slabosti u funkciji smanjenja rizika pri ostvarenju ciljeva poslovanja i nadzor provedbe preporučenih mjera u praksi.

Ostalo:
Federalna agencija za bankarstvo Federacija BiH (2011, konzultant za uvođenje regulative iz područja revizije IS-a i sigurnosti IS-a)
Hrvatske autoceste d.d. (2007., priprema za uvođenje ISO 27000 norme)
Hoteli Babin Kuk d.d. 8 (2007, revizija informacijskih sustava u svrhu smanjenja rizika pri ostvarenju ciljeva poslovanja)
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvoja (2007, revizija informacijskih sustava u svrhu smanjenja rizika pri ostvarenju ciljeva poslovanja)
SRC.SI (najveća slovenska informatička kompanija, 2004-2006, konzultant iz područja strateške primjene informatike u poslovanju)
Informatika 2000 d.o.o. (2002, informatička kompanija, revizija informacijskih sustava u svrhu smanjenja rizika pri ostvarenju ciljeva poslovanja)
Ledo d.d. (1996-2000, veći broj projekata implementacije informacijskih sustava u svrhu ostvarenja ciljeva poslovanja – uvođenje računalne mobilne prodaje pomoću HHT uređaja, automatizacija logistike i skladišnog poslovanja, itd.)
Stalni suradnik institucija i asocijacija i edukator iz područja revizije informacijskih sustava (ISACA – potpredsjednik i član Upravnog odbora, Hrvatska revizorska komora – član Odbora za obrazovanje, Hrvatska zajednica računovodstvenih i financijskih djelatnika - Sekcija internih revizora, Hrvatski institute za bankarstvo – seminari i radionice provedbe revizije informacijskih sustava)
Predavač na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama, seminarima i događajima iz područja revizije informacijskih sustava i strateškog upravljanja informatikom.

NASTAVNI RAD:
Poslijediplomski studij na Fakultetu Organizacije i informatike, Varaždin:
SPDS 'Menadžment poslovnih sustava', kolegij 'Informacijski sustavi za poslovno upravljanje' (www.foi.hr) 

Poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Zagreb:
SPDS 'Informacijska sigurnost', kolegij Tevizija sigurnosti informacijskih sustava (www.fer.hr) 
 
Poslijediplomski studiji na Ekonomskom fakultetu Zagreb
SPDS 'Informatički management', izborni kolegiji Revizija informacijskih sustava i  Web dizajn i metrika
SPDS 'Osiguranje i reosiguranje', izborni kolegij Upravljanje i revizija informacijskih sustava
SPDS 'MBA', kolegija Strateško povezivanje poslovanja i informatike
SPDS 'Poslovni marketing', kolegij Internet i poslovno umrežavanje
 
Sveučilišni preddiplomski i diplomski studij na Ekonomskom fakultetu Zagreb:
Informatika (1. godina prediplomskog studija)
Poslovni informacijski sustavi (3. godina preddiplomskog studija)
Sigurnost informacijskih sustava (izborni predmet 3. i 4. godine preddiplomskog studija)
Enterprise Information Systems (3. godina Bachelor Degree in Business, preddiplomskog studija na engleskom jeziku)
Informatički management (obvezni kolegij diplomskog studija Menadžerska informatika)
e-Poslovanje (obvezni kolegij diplomskog studija Menadžerska informatika)
Revizija informacijskih sustava (izborni kolegij diplomskog studija Menadžerska informatika) 
e-Business i ICT Management (obvezni kolegiji diplomskog studija Master in Managerial Informatics)
Information System Auditing (izborni kolegij diplomskog studija Master in Managerial Informatics)

Zajednički master studij Strateški informatički menadžment Ekonomskog fakulteta Zagreb i Ekonomskog fakulteta Sarajevo:
Strateški informatički menadžment
Revizija informacijskih sustava

 
Kratak životopis:

Prof. dr. sc. Mario Spremić (rođen 1970. godine u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju školu) je redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za informatiku Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gostujući profesor na domaćim (FER, FOI) i inozemnim institucijama (Imperial College London, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani), znanstvenik i poslovni konzultant. Diplomirao je na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (dipl. inž. matematike), magistrirao (mr. sc.) na poslijediplomskome studiju Informatički menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2002. doktorirao na temu ‘Poslovni modeli u novoj ekonomiji’. Ranije je radio kao programer, sistem analitičar i projektni menadžer.

Dosad je kao autor ili ko-autor napisao 15 knjiga i preko 130 znanstvenih i stručnih članaka iz područja svoga rada (digitalna transformacija poslovanja, digitalna strategija i poslovanje, cyber sigurnost, IT menadžment, IT sigurnost i revizija informacijskih sustava). Dodatno se obrazovao iz područja svoga rada na prestižnim međunarodnim institucijama (MIT Sloan School of Management, Imperial College London, Henley Business School, TUM Munich, itd). Međunarodni je akreditator obrazovnih i sveučilišnih institucija (EPAS, NAKVIS).

Obzirom na svoje multidisciplinarno obrazovanje (tehnološko i poslovno, menadžersko), znanstvene rezultate, korporativno i projektno iskustvo, vodio je veliki broj komercijalnih projekata uglavnom u području digitalne transformacije poslovanja, cyber rizika i sigurnosti i reviziji informacijskih sustava. Do sada je proveo više od 50 IT revizija i projekata iz cyber sigurnosti i pomagao brojnim kompanijama u gotovo svim industrijama digitalno transformirati poslovanje (popis referenci je na ovom web mjestu).

Na Ekonomskom fakultetu Zagreb izvodi nastavu iz brojnih kolegija iz područja IT-a (e-Poslovanje, Informatički menadžment, Enterprise information systems, e-Business, ICT management, Sigurnost informacijskih sustava, Revizija informacijskih sustava, Digitalna transformacija poslovanja), voditelj je Bachelor Degree in Business studija (www.efzg.hr/bdib), koji je akreditiran prestižnom međunarodnom EPAS akreditacijom, diplomskog studija Masters in Managerial Informatics i specijalističkog poslijediplomskog studija ‘Informatički menadžment’.
 
Na matičnoj instituciji vodi procese međunarodnih akreditacija (EPAS i EQUIS akreditacija), čest je govornik na međunarodnim konferencijama iz područja unaprjeđenja kvalitete visokoškolskih institucija prema međunarodnim kriterijima i akreditator obrazovnih institucija.

Gostujući je profesor na domaćim (Sveučilište u Zagrebu - FER i FOI) i međunarodnim institucijama (Imperial College London, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu), gdje na poslijediplomskim, MBA i doktorskim studijima izvodi nastavu iz područja svoga rada (digitalna transformacija poslovanja, digitalna strategija, cyber rizici, sigurnost i revizija informacijskih sustava). Član je većeg broja domaćih i međunarodnih institucija iz područja svoga rada, između ostalog Programskog odbora IAENG-a (International Association of Engineers) i ISACA-e. Dobitnik je više znanstvenih nagrada i nositelj CGEIT certifikata. 
 
Obzirom na svoje multidisciplinarno obrazovanje (tehnološko i poslovno, menadžersko), znanstvene rezultate, korporativno i projektno iskustvo, čest je govornik na domaćim i međunarodnim konferencijama, voditelj i/ili suradnik na edukativnim programima i konzultant brojnim kompanijama i institucijama osobito u području digitalne transformacije poslovanja i cyber rizika.
 
 
Prof. dr. sc. Mario Spremić
web: www.efzg.hr/mspremic
e-mail: mspremic@efzg.hr
LinkedIn: https://hr.linkedin.com/pub/mario-spremic/15/149/a90