Prof. dr. sc. Anđelko Akrap postao je akademik u Razredu za društvene znanosti

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ponedjeljak 16. studenog 2020. godine predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt proglasio je nove članove HAZU, sedam redovitih članova, osam dopisnih članova i 11 članova suradnika.
 
U Razredu za društvene znanosti akademik je postao naš prof. dr. sc. Anđelko Akrap.
 
Nova članica suradnica u Razredu za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je i vanjska suradnica Ekonomskog fakulteta dr. sc.  Martina Basarac Sertić i to kao najmlađa članica HAZU-a.
 
Nakon ovogodišnjih izbora Hrvatska akademija ukupno ima 134 redovita člana, 122 dopisna člana i 90 članova suradnika.
 
Čestitamo profesoru Anđelku Akrapu i dr.sc. Martini Basarac Sertić.