Prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič
Ime i prezime
Ana Tkalac Verčič
Kabinet
B 304
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Sukladno prilagođenom režimu rada Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, konzultacije će se do daljnjega održavati isključivo putem emaila, telefona i Google Meet-a, uz prethodnu najavu emailom.
Biografija

Ana Tkalac Verčič redovita je profesorica u trajnom zvanju na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Diplomirala je i magistrirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, na kojem radi od 1997. godine. Kao Fulbrightov stipendist boravila je na University of Maryland, u SAD-u. Diplomantica je prestižnog britanskog CIPR (Chartered Institute of Public Relations) programa. Područja kojima se bavi u svojem znanstvenom i nastavnom radu obuhvaćaju različite komunikacijske discipline prvenstveno područja marketinške komunikacije, odnosa s javnošću, oglašavanje i interne komunikacije. Na Ekonomskom fakultetu – Zagreb nositeljica je i su-nositeljica brojnih kolegija (Marketing, Marketinška komunikacija, Odnosi s javnošću, Oglašavanje i drugih) na preddiplomskom, diplomskom, specijalističkom i doktorskom studiju. Objavila je brojne radove u priznatim međunarodnim znanstvenim časopisima, te održala više pozvanih predavanja. Dobitnica je nagrade „Mijo Mirković“ u 2016. godini za autorstvo sveučilišnog udžbenika „Odnosi s javnošć“, te nagrade PRIDE (Public Relations Division of the National Communication Association) za koautorstvo međunarodnog udžbenika “The Global Public Relations Handbook”, 2003. godine. Predsjednica je Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Europass CV - hrvatski

Europass CV - engleski

Projekt Hrvatske zaklade za znanost - 
Doprinos interne komunikacije uspješnosti organizacije: položaj, kanali,  mjerenje i odnos s povezanim konceptima