Produzen rok za dostavu dokumenata do 28.07.2021. do 12h

Ovim putem obavještavamo kandidate za upis da se vrijeme za pohranu dokumenata produžuje do 28.07.2021.godine do 12:00 sati.