Procedura upisa na Specijalističke diplomske stručne studije

Upis u 1. godinu specijalističkih diplomskih studija održat će se (isključivo online)  16. listopada 2021. godine putem linka

https://student.efzg.hr

Napomena: Studenti koji ne pristupe upisu u naznačeno vrijeme gube pravo upisa, a Ekonomski fakultet – Zagreb zadržava pravo naplate oportunitetnih troškova do visine školarine. 

1.korak: Zaprimanje SMS poruke

U razdoblju od 15. do 16. listopada 2021. godine kandidati će na svoje mobilne telefone zaprimiti SMS poruku o preferiranom načinu upisa na Ekonomski fakultet Zagreb.

Poruka će stići s broja +385 91 4595 800.


SMS poruka će glasiti:
 
Čestitamo Vam na upisu na Ekonomski fakultet Zagreb.
 
Procedura upisa opisana je ovdje.
 
Molimo Vas da potvrdite namjeru upisa odgovorom na ovu SMS poruku rednim brojem koji se nalazi ispred željenog načina upisa. Upisat ću se:
 1. Potvrđujem namjeru upisa
 2. Odustajem od upisa
Molimo Vas odgovorite s 1 ili 2.
Napomene
 1. Kandidati upis obavljaju samostalno od kuće. Kandidati koji ne obave upis 16. rujna 2021. godine i za svoj izostanak nemaju opravdani razlog, gube pravo upisa na Ekonomski fakultet - Zagreb u jesenskom upisnom roku.
 2. Kandidati kojima je izrečena mjera samoizolacije sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji vezanoj uz pandemiju (Covid-19), a nisu u mogućnosti upis odraditi samostalno od kuće, dužni su se javiti putem e-mail-a na referada@net.efzg.hr te dostaviti valjanu medicinsku dokumentaciju. Upis će moći obaviti u primjerenom roku. Sukladno izrečenoj mjeri kandidatima nije dozvoljen dolazak na Fakultet.
 3. Kandidati koji su stekli pravo upisa potpisuju Ugovor o obrazovanju sukladno važećem programskom ugovoru za akademsku godinu 2021./2022. Ukoliko kandidat nije u proteklim godinama studirao na nekom drugom visokom učilištu kao redovni student, onda je iznos naknade 0 kuna (slovima: nula kuna).
 4. Ukoliko student ima bilo kakvih pitanja i/ili nejasnoća molimo da nam se javi putem email-a na referada@net.efzg.hr
 5. Molimo sve studente da prate neželjenu poštu (SPAM) te da sukladno uputi postave „efzg.hr“ domenu na popis sigurnih domena na svojim e-mail poslužiteljima.

2. korak: Uplata troškova upisnine i/ili školarine

Prilikom upisa plaćaju se troškovi upisnine i/ili školarine.
 
Trošak upisnine je 500,00 kn (petsto kuna).
 
Troškovi upisnine uključuju: 
 1. Sufinanciranje izdavačke djelatnosti
 2. Osiguravanje studenata u slučaju nezgode
 3. Izradu SmartX kartice
 4. E-Indeks
 5. Druge administrativne troškove.
Studenti koji su upisali redoviti specijalistički diplomski stručni studij te nisu prethodno studirali na nekom drugom visokom učilištu kao redoviti studenti ne plaćaju školarinu.
 
Ostali studenti plaćaju školarinu kako slijedi:
 • Studenti koji su prethodno studirali na nekom drugom visokom učilištu kao redoviti studenti 7.200,00 kn 
 • Izvanredni studenti 7.200,00 kn

Podaci o primatelju (fakultet):​
 • Ekonomski fakultet – Zagreb
 • Trg J. F. Kennedyja 6
 • 10 000 Zagreb
 • IBAN: HR0723600001101351242

Detalji plaćanja upisnina:​
 • Model: HR00
 • IBAN: HR0723600001101351242
 • Poziv na broj primatelja: 661527- OIB STUDENTA - obavezno
 • Opis plaćanja: UPISNINA – PRVI UPIS ak. god. 2021./2022. 

Detalji plaćanja školarina:
 • Model: HR00
 • IBAN: HR0723600001101351242
 • Poziv na broj primatelja: OIB STUDENTA - obavezno
 • Opis plaćanja: ŠKOLARINA ZA AK.GOD. 2021./2022.

Plaćanje se može provesti osobno u poslovnici ili putem online bankarstva.

VAŽNO! U obrazac naloga za plaćanje obavezno je upisati točan OIB studenta (11 znamenki) u polje “poziv na broj primatelja” kako bi se adekvatno moglo pratiti plaćanje.


 

3.korak: Procedura upisa

Student će od trenutka potvrde namjere upisa, a najkasnije 16. listopada 2021. godine do 18 sati zaprimiti SMS poruku sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup informacijskim sustavima Ekonomskog fakulteta - Zagreb.

Student odlazi na stranicu https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke i mijenja svoju inicijalnu lozinku.

Student odlazi na stranicu https://student.efzg.hr, te sukladno uputama odrađuje proceduru upisa koja podrazumijeva:
 1. Preuzimanje upisne dokumentacije
 2. Potpis upisne dokumentacije putem EFZG korisničkog imena i lozinke
 3. Učitavanje fotografije za SmartX karticu u sustav https://student.efzg.hr, pravila za slike studenata pogledajte na linku https://www.srce.unizg.hr/isak/informacije-za-visoka-ucilista
 4. Učitavanje potpisa koji će biti prikazan na SmartX kartici u sustavu https://student.efzg.hr

Upisna dokumentacija sastoji se od:
 1. Ugovora o obrazovanju
 2. Izjave o GDPR-u.
Uz navedeno, kandidati su dužni u sustav učitati i sljedeće dokumente:
 1. Fotografija za SmartX karticu (JPG format, rezolucija 300x300px, 300dpi). Više detalja o prihvatljivim fotografijama dostupno je na linku https://www.srce.unizg.hr/isak/informacije-za-visoka-ucilista
 2. Skenirani vlastoručni potpis (BMP format, rezolucija 400x70px, 250dpi, crno-bijela slika bez nijansi sive i sl.)
 3. Dokaz o izvršenoj uplati troškova upisa u iznosu od 500,00 HRK.
 4. Dokaz o izvršenoj uplati školarine (za studente koji su dužni platiti školarinu).

VAŽNO: Kandidati koji su završili preddiplomski stručni studij na Ekonomskom fakultetu-Zagreb i imali su SmartX karticu ne moraju pohraniti sliku i potpis. Njima će se ponovo aktivirati ista kartica.

4.korak: Potvrda upisa

Nekoliko dana kasnije student prima SMS poruku da je upis obavljen u cijelosti te mu je stvoren e-Index u sustavu https://student.efzg.hr

Čestitamo, postali ste dio EFZG zajednice!
 


Napomene

Studentske potvrde
 1. Student može putem sustava eGrađani preuzeti potvrdu o statusu studenta na Fakultetu.
 2. Ukoliko davatelj usluge zahtijeva da potvrda bude izdana sa točno određenom svrhom (npr. u svrhu međugradskog prijevoza, u svrhu studentske stipendije, u svrhu smještaja u studentskom domu i sl.) istu je u mogućnosti zatražiti putem e-maila referada@net.efzg.hr
 3. Zaprimljenim korisničkim imenom i lozinkom između ostalog pristupate i sustavu eGrađani.


Informacije o studentskim participacijama objavljenje su na stranici Upisi - Studentske participacije.

Ostale važne informacije bit će objavljene na web stranici Upisi.