Predavanje Performing an Impactful Research in Management: A Comprehensive Guide to Conduct a Systematic Literature Review

Katedra za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta u Zagrebu predstavlja prof. dr. sc. Stefana Seuringa, uglednog profesora iz područja upravljanja opskrbnim lancem na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Kasselu, koji će održati prezentaciju o sustavnim pregledima literature iz znanstvenog područja upravljanja opskrbnim lancima. Predavanje prof. dr. sc. Stefana Seuringa, "Performing an Impactful Research in Management: A Comprehensive Guide to Conduct a Systematic Literature Review", održat će se u srijedu, 6. rujna, u 11:00 sati u dvorani 54. Uslijedit će domjenak.
Prof. dr. sc. Stefan Seuring redoviti je profesor upravljanja opskrbnim lancem na Sveučilištu u Kasselu u Njemačkoj. Stefan je jedan od vodećih svjetskih autora o održivom upravljanju opskrbnim lancem, ali također pokriva teme o strategiji opskrbnog lanca i primjeni upravljačkih računovodstvenih alata u opskrbnim lancima, kao i o održivosti i poslovanju za siromašne i kružnom gospodarstvu. Svake je godine, od 2018. godine, proglašen visoko citiranim istraživačem u području ekonomije i poslovanja. Prema research.com uvršten je među 10 najbolje citiranih istraživača u području poslovanja u Njemačkoj. Stefan Seuring je 2016. godine uvršten među 27 globalno najutjecajnijih istraživača u logistici i upravljanju lancem opskrbe od strane panela francuskih istraživača. Stefan je surađivao u interdisciplinarnom istraživačkom projektu s kolegama iz poljoprivrede, strojarstva i političkih znanosti.
Njegova ljubaznost i istraživački duh pomogli su mnogim mladim istraživačima, uključujući 31 završeni doktorski rad, da odaberu upravljanje opskrbnim lancem kao disciplinu u kojoj će se razvijati, a njegov intelektualni duh oblikovao je donošenje brojnih poslovnih odluka diljem svijeta.
Sretni smo i ponosni što je prof. dr. sc. Stefan Seuring ponovno s nama @FEB. Pozivamo Vas da nam se pridružite na ovom posebnom druženju.