Poziv na prvo predavanje u organizaciji Zavoda za euroazijska istraživanja

Pozivamo vas na prvo predavanje u organizaciji Zavoda za euroazijska istraživanja koje će se održati u petak, 18.12.2020. s početkom u 13 sati putem Google Meet aplikacije.

Ciklus predavanja u organizaciji Zavoda za euroazijska istraživanja svojim izlaganjem započet će doc. dr. sc. Tomislav Jakšić (Pravni fakultet u Zagrebu) i dr.sc. Kristijan Poljanec (Ekonomski fakultet Zagreb) koji će prezentirati rad „ Zaštita hrvatske strateške industrije u svjetlu novog europskog pravnog okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja: stanje i perspektive regulacije", moderator će biti izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić- voditeljica Zavoda za euroazijska istraživanja i prodekanica za međunarodnu suradnju i projekte Ekonomskog fakulteta -Zagreb.
 
Za pristup predavanju potrebno je kliknuti na poveznicu.