Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji izvode se kao dvo ili tro-semestrani studij (60 odnosno 90 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučiišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova).

Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog poslijediplomskog specijalističkog rada, stječe se akademski naziv sveučilišni specijalist odnosno sveučilišna specijalistica uz naznaku struke.
Kratica naziva u oba slučaja je univ. spec. oec. koja se piše iza imena i prezimena.
 
Tijekom svoje bogate povijesti stvaranja najboljih studijskih programa na području ekonomije i poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet - Zagreb danas u ponudi ima 35 poslijediplomskih specijalističkih studija i 1 interdisciplinarni SPDS. Izvođenje studijskih programa u pojedinoj akademskoj godini ovisi o raspisanom natječaju za pojedinu akademsku godinu i interesu potencijalnih kandidata.
 
Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:
  • Završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij. 
  • Prosjek ocjena 3,50 ostvaren tijekom studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti pismenu preporuku dva sveučilišna profesora.
  • Poznavanje jednog svjetskog jezika.

Natječaj za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2021./2022. otvoren je od 01. rujna do 15. prosinca 2021. godine, a tekst natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici.

Obrazac prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij nalazi se na sljedećoj poveznici.

Prijave za upis na poslijediplomske specijalističke studije zaprimaju se do 15. prosinca 2021. godine osobno ili poštom na adresu:
 Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, 
 Referada za poslijediplomske studije
 Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb
 s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA UPIS NA PDS“

 ili osobno u Referadi za poslijediplomske studije.