Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Programi sveučilišnih specijalističkih studija

1. Ekonomija energije i okoliša 
Voditelji: izv. prof. dr. sc. Tomislav Gelo i prof. dr. sc. Jurica Šimurina
 
2. Ekonomika Europske unije
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan

3. Financijska analiza
Voditeljica: prof. dr. sc. Lidija Dedi

4. Financijske institucije i tržišta
Voditelji: prof. dr. sc. Alen Stojanović i prof. dr. sc. Anita Pavković

5. Financijsko izvještavanje, revizija i analiza
Voditelji: prof. dr. sc. Lajoš Žager i prof. dr. sc. Boris Tušek

6. Informatički menadžment
Voditelj: prof. dr. sc. Mario Spremić

7. Kontroling - studij je u mirovanju od akademske godine 2021./2022.
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Davor Labaš

8. Lokalni ekonomski razvoj - studij je u mirovanju od akademske godine 2021./2022.
Voditelj: prof. dr. sc. Vladimir Čavrak

9. Marketing neprofitnih organizacija 
Voditelj: prof. dr. sc. Jurica Pavičić

10. Marketinški menadžment - studij je u mirovanju od akademske godine 2021./2022.
Voditeljica: prof. dr. sc. Đurđana Ozretić Došen

11. Međunarodna ekonomija i financije - studij je u mirovanju od akademske godine 2021./2022.
Voditelj: prof. dr. sc. Boris Cota

12. Međunarodno poslovanje poduzeća - studij je u mirovanju od akademske godine 2021./2022.
Voditelji: izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine i doc. dr. sc. Ivan Novak

13. Menadžment trgovine - studij je u mirovanju od akademske godine 2021./2022.
Voditeljice: prof. dr. sc. Sanda Soucie i prof. dr. sc. Blaženka Knežević

14. Menadžment prodaje
Voditelji: prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin i prof. dr. sc. Mirko Palić

15. Menadžment turizma
Voditeljica: prof. dr. sc. Nevenka Čavlek

16. Operacijska istraživanja i optimizacija - studij je u mirovanju od akademske godine 2021./2022.
Voditeljica: prof. dr. sc. Zrinka Lukač

17. Organizacija i menadžment
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Tomislav Hernaus

18. Osiguranje i reosiguranje
Voditelji: izv. prof. dr. sc. Maja Mihelja Žaja i izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović

19. Poduzetništvo i poduzetnički menadžment
Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Mihaela Mikić

20. Poslovni marketing
Voditeljica: prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić

21. Poslovno upravljanje - MBA
Voditelji: prof. dr. sc. Darko Tipurić i prof. dr. sc. Tihomir Vranešević

22. Pravni i gospodarski okvir poslovanja u Europskoj uniji
Voditeljica: prof. dr. sc. Hana Horak

23. Računovodstvo i porezi
Voditeljica: prof. dr. sc. Katarina Žager

24. Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje
Voditeljica: prof. dr. sc. Mirjana Čižmešija​

25. Strategija i korporativno upravljanje
Voditelji: prof. dr. sc. Darko Tipurić i izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška

26. Strateško poduzetništvo
Voditelj: prof. dr. sc. Marko Kolaković

27. Sustavi upravljanja znanjem - studij je u mirovanju od akademske godine 2021./2022.
Voditeljice: prof. dr. sc. Vesna Bosilj Vukšić i prof. dr. sc. Katarina Ćurko

28. Tržište nekretnina
Voditelj: prof. dr. sc. Josip Tica

29. Upravljačko računovodstvo i interna revizija 
Voditeljica: prof. dr. sc. Vesna Vašiček

30. Upravljanje financijskim institucijama 
Voditelji: prof. dr. sc. Ivan Lovrinović i prof. dr. sc. Marijana Ivanov

31. Upravljanje kvalitetom
Voditelj: prof. dr. sc. Tonći Lazibat

32. Upravljanje izvozom
Voditeljica: prof. dr. sc. Vlatka Bilas

33. Upravljanje marketinškom komunikacijom - studij je u mirovanju od akademske godine 2021./2022.
Voditeljica: prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič

34Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi
Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ines Dužević

35. Vodstvo
Voditelj: prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

36. Interdisciplinarni SPDS Upravljanje ljudskim potencijalima
Voditelji: prof. dr. sc. Željko Jerneić i prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić