Obavijest o preuzimanju SmartX-kartica za brucoše koji su upisani u ljetnom upisnom roku 2022./2023.

Studenti upisani u ljetnom upisnom roku u akademsku godinu 2022./2023. mogu preuzeti svoje SmartX-kartice od 26.09.2022. do 28.09.2022. godine u Sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta (ulaz sa sjeverne strane – sa strane parkinga) u vremenu od  9,00 – 14,00 sati prema sljedećem rasporedu:
 
  • 26.09.2022. godine u 9 sati po prezimenu slova A i B
  • 26.09.2022. godine u 10 sati po prezimenu slovo C, Č, Ć,D, DŽ, Đ, E i F
  • 26.09.2022. godine u 11 sati po prezimenu slovo G i H
  • 26.09.2022. godine u 14 sati po prezimenu slovo I, J i K
  • 27.09.2022. godine u 9 sati po prezimenu slova L, LJ i M
  • 27.09.2022. godine u 10 sati po prezimenu slovo N, NJ, O i P
  • 27.09.2022. godine u 11 sati po prezimenu slovo R i S
  • 27.09.2022. godine u 14 sati po prezimenu slovo Š i T
  • 28.09.2022. godine u 9 sati po prezimenu slovo U, V, Z i Ž


Napomena: Promjena termina preuzimanja SmartX-kartice nije moguća.


Preuzimanje kartica moguće je OBAVEZNO uz predočenje OSOBNE  ISKAZNICE