Opći propisi iz područja visokog školstva i znanosti (MZOŠ, Sveučilište i Rektorski zbor)

Akti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te drugi opći propisi koji se odnose na visoko školstvo i znanost

 • Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka Ustavnog suda RH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka Ustavnog suda RH)
 • Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/ 07, 118/12)
 • Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 84/05, 100/06, 138/06, 120/07, 71/10, 116/10, 38/11, 26/201328/2017 )
 • Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (NN  76/05, 123/12)
 • Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (NN 101/04 – 08/07)
 • Pravilnik o mjerilima i kriterijima za osnivanje visokih učilišta (NN 9/05)
 • Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 118/09, 82/12 i 32/13)
 • Pravilnik o mjerilima i kriterijima za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta i studijskih programa (NN 9/05)
 • Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (NN 9/05, 77/08, 149/11)
 • Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (NN 9/05)
 • Pravilnik o sadržaju studentske isprave (NN 118/13)

Akti Sveučilišta u Zagrebu i akti Rektorskog zbora visokih učilišta RH