dr. Pero Jurković

Pero Jurković, hrvatski ekonomist (Brštanica, BiH, 4. VI. 1936 – Zagreb, 18. I. 2011). Ekonomiju je diplomirao u Sarajevu (1960), a doktorirao na Ekonomskome fakultetu - Zagreb (1976). Od 1976. bio je istraživač u Ekonomskom institutu Zagreb, a od 1980. profesor javnih i poslovnih financija na Ekonomskome fakultetu - Zagreb. Od 1992. do 1996. služio je kao guverner Hrvatske narodne banke, a potom savjetnik Predsjednika Republike (1996–2000). Također je utemeljitelj i prvi ravnatelj (1997–2000) Hrvatskog instituta za bankarstvo i osiguranje u Zagrebu. Objavio je mnogobrojne znanstvene radove u zemlji i inozemstvu. Glavna djela: Fiskalna politika u ekonomskoj teoriji i praksi (1978), Uvod u teoriju ekonomske politike (koautor, 1978), Poslovne financije (urednik i koautor, 1980), Osnove ekonomike društvenih djelatnosti (1986), Javne financije (2002). (Izvor: enciklopedija.hr)


Temeljem članka 7. Pravilnika o nagradi „Dr. Pero Jurković“ Odbor za nagradu „Dr. Pero Jurković“ dana 15. rujna 2023. godine raspisuje

Natječaj
za nagradu „Dr. Pero Jurković“

I.

Raspisuje se natječaj za nagradu „Dr. Pero Jurković“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
II.
Temeljem članka 5. Pravilnika o nagradi „Dr. Pero Jurković“ nagrade se dodjeljuju za sljedeće skupine radova:
SKUPINA A: doktorske disertacije iz polja ekonomija, grana financije (sveučilišni poslijediplomski doktorski znanstveni radovi);
SKUPINA B: knjige monografskog sadržaja koji obrađuju aktualne teme iz polja ekonomija, grana financije;
SKUPINA C: znanstveni radovi iz područja financija koji su objavljeni u časopisima, zbornicima ili su na drugi način učinjeni dostupnima znanstvenoj i stručnoj javnosti.
 
III.
Prijave za dodjelu nagrada zaprimaju se zaključno do 15. listopada 2023. godine na Ekonomski fakultet – Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, 10.000 Zagreb uz naznaku: Za nagradu „Dr. Pero Jurković“ ili izravno kod tajnika Katedre za financije Ekonomskog fakulteta – Zagreb, gosp. Nikole Sambolića.
Prijava treba sadržavati:
            a) ime i prezime kandidata,
            b) dva primjerka rada s kojim se kandidat javlja na natječaj te podatke o mjestu i             vremenu obrane rada (za doktorske disertacije),
            c) izvješće povjerenstva o ocjeni rada (za doktorske disertacije), odnosno recenzije (za    znanstvene monografije),
            d) životopis
            e) kratko (do 50 riječi) obrazloženje razloga zbog kojih se rad prijavljuje za Nagradu.


Pravilnik o nagradi dr. sc. Pero Jurković_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobitnici nagrade dr. Pero Jurković za 2022. godinu

Skupina A
Dr. sc. August Cesarec
Odrednice neprihodujućih kreditnih izloženosti i ekonomski učinci na financijsku stabilnost u Europskoj Uniji
 
Skupina C
Doc. dr. sc. Margareta Gardijan Kedžo i izv.prof. dr. sc. Branka Tuškan Sjauš
The Efficiency Analysis of Large Banks Using the Bootstrap and Fuzzy DEA: A Case of an Emerging Market

Poseban znanstveni doprinos iz područja financija za 2022. godinu iz skupine A - dr.sc. Zrinka Lovretin Golubić
Mogućnosti modifikacije jednofaktorskoga modela na hrvatskom tržištu kapitala

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRETHODNI DOBITNICI NAGRADE DR. PERO JURKOVIĆ
 
 • 2021.
  • Dr. sc. Dražen Novaković u skupini A: Ekonomski učinci obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj
  • Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan i doc. dr. sc. Tihana Škrinjarić u skupini C: Penny wise and pound foolish: capital gains tax and trading volume on the Zagreb Stock Exchange
 
 • 2020.
  • Dr. sc. Antonija Buljan u skupini A: Utjecaj promjena stopa poreza na dodanu vrijednost na potrošačke cijene u Republici Hrvatskoj
  • Izv. prof. dr. sc. Roberto Ercegovac, prof. dr. sc. Mario Pečarić i dr.sc. Ivica Klinac u skupini C: What Determines the Price to Book Ratio in the  European Banking Sector
 
 • 2019.
  • Prof. dr. sc. Hrvoje Šimović i dr. sc. Milan Deskar - Škrbić u skupini C: Fiscal Policy and European Semester in Croatia: Why Sholud We Focus on Public Debt
  • Doc. dr. sc. Mihovil Anđelinović, doc. dr. sc. Silvija Vlah Jerić, doc. dr. sc. Dajana Barbić, doc. dr. sc. Andrea Lučić dobitnici Priznanja dr. Pero Jurković za 2019. godinu
 
 • 2018.
  • Dr. sc. Ena Pecina u skupini A: Oblikovanje strukture kapitala i identifikacija ograničenja financiranja hrvatskih poduzeća
  • Prof. dr. sc. Gordana Kordić, prof. dr. sc. Vlatka Bilas i doc. dr. sc.  Mile Bošnjak u skupini C: Determinants of Financial Euroisation in a Small Open Economy: The Case of Serbia
  • Doc. dr. sc. Maja Mihelja Žaja i dr. sc. Tihana Škrinjarić  dobitnice Priznanje dr. Pero Jurković za 2018. godinu
 
 • 2015.
  • Glavna nagrada iz skupine A (doktorske disertacije iz polja ekonomija, grana financije):
   • dr. sc. Mirna Dumičić: „Učinkovitost makroprudencijalne politike središnjih banaka u Hrvatskoj i ostalim zemljama Srednje i Istočne Europe“;
    obranjenu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 9. listopada 2014. godine (mentor prof. dr. sc. Mario Pečarić)
 
 • 2014.
  • Glavna nagrada iz skupine A (doktorske disertacije iz polja ekonomija, grana financije):
   • dr. sc. Marko Primorac: „Fiskalna decentralizacija i ublažavanje lokalnih nejednakosti u zemljama Europske unije i Republici Hrvatskoj“; obranjenu na Ekonomskom fakultetu - Zagreb 4. srpnja 2013. godine (mentor prof. dr. sc. Anto Bajo)
  • Za iznimnu kvalitetu i posebni znanstveni doprinosa iz područja financija iz skupine A dodjeljuje se Priznanje:
   • dr. sc. Ana Ivanišević Hernaus: „Razvoj društveno odgovornih financijskih ulaganja primjenom različitih strategija ulaganja“;
    obranjenu na Ekonomskom fakultetu - Zagreb 13. prosinca 2013. godine (mentor prof. dr. sc. Alen Stojanović)