EFMD - EPAS


 
EFMD (European Foundation for Management Development), europska je međunarodna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu, Belgija. EFMD je globalno priznata organizacija koja provodi postupke akreditacija za visokoobrazovne institucije u području ekonomije i poslovne ekonomije. EFMD predstavlja mrežu od preko 900 institucija i 30.000 profesionalaca s upravljačkim iskustvom u akademskoj zajednici, javnom sektoru i konzultantskim kompanijama, okupljenih u cilju razvoja društveno odgovornih lidera i menadžera koji spajaju akademski i poslovni sektor. EFMD dodjeljuje tri vrste akreditacija: 1) ekonomskim i poslovnim visokoobrazovnim ustanovama (European Quality Improvement System - EQUIS), 2) pojedinačnim studijskim programima (European Programme Accreditation System - EPAS) i 3) korporativnim edukacijskim centrima (Corporate Learning Improvement Process - CLIP). Njima se jamči dosljednost u primjeni međunarodnih standarda te posvećenost razvoju i osiguranju kvalitete.

Više o organizaciji EFMD >>

EPAS (EFMD Programme Accreditation System) međunarodni je sustav evaluacije studijskih programa na visokoobrazovnim institucijama u području menadžmenta, ekonomije i poslovne ekonomije koji je prepoznat diljem svijeta od strane potencijalnih studenata, poslodavaca, medija i poslovnih partnera. Sustav EPAS akreditacije obuhvaća sve razine studijskih programa, od preddiplomskih do doktorskih, koje izvode jedna ili više institucija te predstavlja ustroj temeljite i stroge procjene kvalitete izvođenja studijskog programa u svim njegovim segmentima. Stroga akademska načela izvrsnosti, internacionalizacija, etično i održivo poslovanje, kao i društvena relevantnost i praktična primjenjivost osnovne su smjernice osiguranja kvalitete koju ova akreditacija vrednuje i nagrađuje.

Stjecanjem EPAS akreditacije, studijski program i pripadajuća visokoobrazovna institucija postižu međunarodnu vidljivost i priznanje visoke kvalitete obrazovnih sadržaja i izvedbe nastave usporedive s onima na vodećim stranim sveučilištima sličnih programskih sadržaja. Ispunjenjem strogih uvjeta EPAS akreditacije visokoobrazovna institucija svoje poslovanje, razvoj i strateške ciljeve usklađuje s međunarodno priznatim standardima i postaje dijelom globalne akademske zajednice koja međusobno surađuje i dijeli iskustva i primjere dobre prakse razvijene u različitim društvenim, ekonomskim i kulturnim prilikama.

Više o EPAS akreditaciji >>

Popis studijskih programa koji nose EPAS akreditaciju >>
Ekonomskom fakultetu - Zagreb EPAS akreditacija prvi puta dodijeljena je 2011. godine za Prediplomski sveučilišni studijski program na engleskome jeziku Bachelor Degree in Business (BDiB) i to nepune četiri godine od pokretanja tog studijskog programa. U postupku reakreditacije 2017. godine istom studijskom programu EPAS akreditacija dodijeljena je na razdoblje do 2022. godine.
 
Promjene i unaprjeđenja proizašla iz 'akreditacijskog putovanja' EPAS-a potaknula su inovativne procese na institucijskoj razini te su rezultirala EPAS-ovom 'Mrežom svih mreža' – međunarodno orijentiranim ekosistemom i suradničkom platformom za programe s EPAS akreditacijom. Strateški razvoj programa BDiB otvorio je put za napredak cijele institucije, posebno u područjima međunarodnih iskustava studenata i osoblja, maštovite pedagogije, poboljšane obrazovne prakse (nastavno-znanstvena izvrsnost, iskustveno učenje, podučavanje usmjereno na studenta, studijska putovanja u inozemstvo i posjete korporacijama, studentske prakse), doprinosa korporacija, širokog raspona metoda ocjenjivanja i okvira za osiguranje kvalitete.“ - Prof. dr. sc. Mario Spremić, voditelj BDiB programa i voditelj akreditacija EFMD-a na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
 
Produženje EPAS akreditacije na razdoblje od 5 godina, potvrda je kontinuiteta procesa upravljanja kvalitetom kojom Fakultet postaje ravnopravna, usporediva i konkurentna visokoobrazovna institucija u međunarodnom akademskom okruženju. Pokretanjem BDiB studijskog programa, za kojeg je Ekonomskom fakultetu - Zagreb dodijeljena EPAS akreditacija, napravljen je inovacijski iskorak u nacionalnim i regionalnim okvirima, ali to je nastavak 100-godišnje tradicije razvoja Fakulteta koji od samih početaka njeguje akademsku izvrsnost i društvenu odgovornost, nikad ne gubeći iz fokusa vrijednost ljudi koji čine instituciju.“ - Prof. dr. sc. Lajoš Žager, dekan u razdoblju 2014.-2018. godine i aktualni predsjednik Savjeta za kontinuitet tradicije i razvoja Ekonomskog fakulteta - Zagreb.