AACSBAACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) američka je profesionalna neprofitna organizacija, sa sjedištem u Tampa, SAD, čija je osnovna uloga evaluacija visokoobrazovnih institucija u području ekonomije i poslovne ekonomije. Postupak rigorozne evaluacije dosad je prošlo više od 860 sveučilišta, fakulteta i poslovnih škola iz 56 zemalja. Akreditacija se prijavljuje na razini sveučilišta ili pojedine sastavnice, odnosno samostalne institucije, a s obzirom na vrstu institucije te širinu i područje evaluacije, moguće je steći poslovnu (Business) ili računovodstvenu (Accounting) akreditaciju. AACSB International nositelj je ISO 9001:2015 certifikata za standarde osiguranja kvalitete čime dokazuje svoju posvećenost njegovanju globalne kulture izvrsnosti u svom poslovanju.

Kao najstarija i najveća organizacija koja se bavi obrazovanjem u području ekonomije i poslovne ekonomije, AACSB International zagovara pozitivne učinke obrazovnih institucija na društvo i zajednicu te promovira međunarodnu i međuinstitucionalnu suradnju u nastavi, istraživanjima, razmjeni znanja i prakse, a sve u cilju ujednačavanja i podizanja kvalitete obrazovnog sustava na globalnoj razini te usklađivanja obrazovanja i potreba poslovnog sektora. Dodijeljena AACSB akreditacija nekoj visokoobrazovnoj instituciji jamstvo je da ona zadovoljava stroge kriterije izvrsnosti te je kao takva konkurentna i usporediva s najboljim visokoobrazovnim institucijama u svijetu.

Više o organizaciji AACSB >>

Postupak evaluacije za Poslovnu (Business) akreditaciju provodi se kroz 15 standarda organiziranih u sljedećih nekoliko ključnih područja djelovanja institucije: strateško upravljanje i inovacije, sudionici obrazovnog procesa (studenti, nastavno i nenastavno osoblje), nastavni programi i procesi, akademsko i stručno zalaganje. Svi procesi evaluacije se temelje na tri načela: angažman, inovacije i utjecaj (engagement, innovation, impact) s kojima se želi trajno promijeniti svijest institucije o potrebi kontinuiranog rada na osiguranju kvalitete. U postizanju što većeg i boljeg učinka na društvo i zajednicu u kojoj visokoobrazovna institucija egzistira, AACSB promovira vrijednosti kao što su izvrsnost, etičnost, uključivost i različitost, globalno poimanje okruženja, društvena odgovornost i pripadnost zajednici.

Prosječno trajanje postupka akreditacije je između četiri i pet godina. Ekonomski fakultet - Zagreb ovu je misiju uspješno završio u razdoblju od tri i pol godine te od 2019. godine ponosno ističe AACSB Business akreditaciju. Ovim prestižnim priznanjem Ekonomski fakultet - Zagreb pozicionirao se među 5% najboljih visokoobrazovnih institucija iz područja ekonomije i poslovne ekonomije na globalnoj razini.
 
Popis institucija s AACSB akreditacijom >>
Ekonomski fakultet - Zagreb jedina je sveučilišna institucija odnosno jedini fakultet u Republici Hrvatskoj kojem je dodijeljena AACSB Business akreditacija na razdoblje do 2024. godine.

Ekonomski fakultet – Zagreb već gotovo 100 godina snažno utječe na izgradnju i oblikovanje nacionalne, ali i šire regionalne ekonomije i ekonomske politike. Dodijeljena AACSB akreditacija je potvrda kvalitete djelovanja i utjecaja Fakulteta, što će dalje osnažiti ulogu i važnost Fakulteta u nacionalnom, regionalnom i europskom obrazovnom i gospodarskom kontekstu. - Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan Ekonomskog fakulteta - Zagreb.