Winter Business Academy

Od 6. do 10. veljače 2023. godine Ekonomski fakultet - Zagreb organizira zimsku akademiju Winter Business Academy - Addressing sustainability challenges. Ovaj program cjeloživotnog obrazovanja idealna je prilike za studente i  stručnjake iz prakse za proširivanje znanja, dijeljenje iskustva i povezivanje.
 
Program čine četiri modula koja se bave pitanjima održivosti, različitosti, pravičnosti i uključivosti, i za svaki su predviđene po dvije trosatne radionice: Ciljevi održivog razvoja (Sustainable development goals), Različitost u korporativnom upravljanju (Diversity in corporate governance), Pravičnost u poduzetništvu (Equity in entrepreneurship) i Uključive poslovne prilike (Inclusive business opportunities). To su nezaobilazne teme u današnjem gospodarskom, ali i širem, društvenom okruženju. 
 
Program će se izvoditi na engleskom jeziku, a organiziran je kao mješoviti intenzivni program, na kraju kojega će se predati zahtjev za dodjeljivanje 5 ECTS bodova. 

Za više informacija posjetite wba.net.efzg.hr ili nas kontaktirajte na wba@net.efzg.hr.