PSE 2024 konferencija: Novi trendovi i zbivanja u ekonomici obrazovanja [Poziv za prijavu radova]

Institut za javne financije i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju međunarodnu konferenciju Ekonomika javnog sektora: Novi trendovi i zbivanja u ekonomici obrazovanja koja će se održati 23. rujna 2024. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
Pozvana će predavanja održati Daniele Checchi (Sveučilište u Milanu, Italija) i Harry Anthony Patrinos (Svjetska banka, Washington, SAD).
 
Za konferenciju tražimo teorijske, analitičke, policy, metodološke i empirijske analize o različitim aspektima teme konferencije. Potiču se istraživači iz područja obrazovanja, ekonomije, financija, sociologije, političkih znanosti kao i drugih disciplina da prijave svoje radove. 
 
Sažetci ili radovi se predaju elektroničkim putem do 15. svibnja 2024.
Više informacija kao i predložene teme dostupne su na web stranici konferencije.