Međunarodna konferencija PROSPER

Ekonomski fakultet u Zagrebu organizira međunarodnu konferenciju PROSPER od 07. do 08. rujna 2023. Sažetke i radove za prezentaciju na konferenciji moguće je poslati do 25. kolovoza 2023., dok je rok za slanje rada za konačnu objavu u zborniku konferencije ili pridruženom časopisu do 15. studenog 2023.
Kotizacija je besplatna za sve sudionike.
Detaljnije informacije moguće je pronaći na službenoj stranici konferencije prosperconference.net.efzg.hr