Ekonomski fakultet - Zagreb
Novosti

Novi voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, Ognian Zlatev dužnost preuzima 1. srpnja 2019.

Europska komisija je imenovala gosp. Ogniana Zlateva za novog voditelja Predstavništva Europske komisije u
Hrvatskoj, koji će svoju novu dužnost preuzeti 1. srpnja 2019.
Gospodin Branko Baričević će preuzeti funkciju savjetnika predsjednika Jean-Claude Junckera za pripremu
hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovini 2020.


Ognian Zlatev bugarski je državljanin, a trenutno obnaša dužnost voditelja Predstavništva Europske komisije u Sofiji, Bugarska. Riječ je o iskusnom stručnjaku u području komunikacija s gotovo tridesetogodišnjim radnim iskustvom, koji je u zadnjih šest godina obavljanjem svoje dužnost u Predstavništvu u Sofiji, a posebno tijekom bugarskog predsjedanja Vijećem EU-a 2018., uspješno pridonio radu Komisije. Zlatev je dobro upoznat s pitanjima EU-a te posjeduje izuzetne vještine upravljanja i znatno stručno znanje u području razvoja medija, jugoistočne Europe i zapadnog Balkana. Govori bugarski, engleski, ruski, hrvatski, makedonski i srpski jezik. Diplomirao je na Sveučilištu Sveti Kliment Ohridski u Sofiji i završio magisterij iz klasične filologije. Nakon toga stekao je kvalifikacije u području političke komunikacije, odnosa s medijima i razvoja medija, izbornih kampanja i upravljanja nevladinim organizacijama. Zlatev posjeduje izvrsne komunikacijske vještine. Europskoj komisiji pridružio se 2011., kada je postao načelnik Odjela za komunikaciju pri Glavnoj upravi za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost. Prije toga obavljao je dužnost člana Upravnog odbora Bugarske nacionalne televizije te osnovao i vodio Centar za razvoj medija u Bugarskoj. K tome, bio je jedan od osnivača, a i predsjednik, Jugoistočne europske mreže za profesionalizaciju medija, koja okuplja 15 medijskih centara i instituta iz regije. Bio je direktor Informacijskog centra Instituta Otvoreno društvo u Sofiji, voditelj centra BBC-ja u Bugarskoj i voditelj za razmjenu u uredu British Councila u Bugarskoj. Radio je i kao konzultant za međunarodne institucije (UNESCO, OESS, Svjetska banka) u jugoistočnoj Europi, na zapadnom Balkanu i drugdje. Od 2014. član je Europske udruge direktora komunikacija i predsjednik Udruženja komunikatora javnog sektora zemalja jugoistočne Europe.


Branko Baričević imenovan je savjetnikom predsjednika Junckera za pitanja povezana s pripremom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a. Baričević je obnašao dužnost voditelja Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj od 1. srpnja 2013., kada je Hrvatska postala 28. država članica EU-a. Pridružio se Europskoj komisiji nakon što je od 2005. do 2012. za Ministarstvo vanjskih poslova obnašao dužnost voditelja Misije Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu. Prethodno je radio u različitim diplomatskim misijama Hrvatske (u SAD-u, Cipru i Portugalu). Prije diplomatske karijere, nakon pohađanja studija u Zagrebu, New Yorku i Münchenu, Baričević bio je liječnik. Europska komisija stoga će se nastaviti oslanjati na njegovo golemo diplomatsko iskustvo i potporu u tom važnom razdoblju. 


Kontekst
Europska komisija ima predstavništva u svim državama članicama EU-a te regionalne urede u Barceloni, Belfastu, Bonnu, Cardiffu, Edinburghu, Marseilleu, Milanu, Münchenu i Wrocławu. Predstavništva Komisije su oči, uši i glas Komisije na terenu u svim državama članicama EU-a. Surađuju s nacionalnim tijelima i dionicima te informiraju 
medije i javnost o politikama EU-a. Predstavništva izvješćuju sjedište Komisije o značajnim kretanjima u državama članicama. Od početka mandata Junckerove Komisije voditelje predstavništava imenuje predsjednik Komisije kao svoje političke predstavnike u državi članici u koju su upućeni.

(Izvor: https://ec.europa.eu/croatia/news/new_head_of_ec_representation_office_in_croatia_hr; Foto: REP Croatia, https://ec.europa.eu)