Nova knjiga Enterprise Risk Management: Theory and Practice with Selected Case Studies of Multinational Companies

U izdanju Ekonomskog fakulteta u prosincu je objavljena nova knjiga Enterprise Risk Management: Theory and Practice with Selected Case Studies of Multinational Companies. Autori knjige su nastavnici Katedre za ekonomiku poduzeća prof. dr. sc. Danijela Miloš Sprčić, izv. prof. dr. sc. Davor Zoričić,  dr. sc. Andrija Sabol i dr. sc. Ena Pecina te Ivana Dvorski Lacković s Fakulteta organizacije i informatike, alumniji fakulteta Luka Štambuk i Klara Bedeković te 20 studenata Integriranog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Silvije Orsag i prof. dr. sc. Darja Peljhan s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Knjiga predstavlja zajednički doprinos nastavnika, studenata i alumnija razvoju EFZG-a, Katedre za ekonomiku poduzeća kao i obilježavanju 100. obljetnice Ekonomskog fakulteta.
 
Knjiga se sastoji od teorijskih i metodoloških poglavlja usmjerenih na suvremeni holistički pristup upravljanju rizicima te prikaza poslovnih slučajeva analize okruženja, poslovanja, financijske pozicije te identifikacije, vrednovanja i upravljanja rizicima multinacionalnih kompanija Tesla, Amazon, Atlantic Grupa i Volkswagen koji su izrađeni primjenjujući metodologiju Enterprise Risk Managementa kroz primjenu znanja i vještina stečenih na kolegiju Upravljanje rizicima.
 
Knjiga je rezultat dugogodišnje primjene pedagogije usmjerene na studenta na Katedri za ekonomiku poduzeća. Prilikom izrade poslovnih slučajeva koristio se pristup koji potječe sa Sveučilišta Yale - The Yale Raw Case Approach. Pristup je kompatibilan s interdisciplinarnim istraživanjima pri čemu studenti uče kako integrirati znanje i informacije dobivene iz analize podataka za rješavanje složenih problema. Na opisani način, studenti lakše i učinkovitije ostvaruju planirane ishode učenja vezane uz usvajanje temeljnih znanja te usavršavanje analitičkih i komunikacijskih vještina, timskog rada kao i vještina donošenja poslovnih odluka. Studenti su pokazali visoku razinu znanja, odgovornosti, ustrajnosti i motivacije. Ove kvalitete omogućile su im prevladati poteškoće na koje su nailazili u vrlo stresnom razdoblju ljetnog semestra 2020. godine kada se nastava izvodila u uvjetima pandemije i potresa koji je pogodio Zagreb te su postigli veliki uspjeh bez obzira na nepovoljne okolnosti.
 
Prema ocjenama recenzenata knjiga ima obilježja znanstvene knjige i udžbenika te je namijenjena studentima i stručnjacima koji se specijaliziraju u području upravljanja rizicima, ali i menadžerima koji žele unaprijediti sustave upravljanja poslovnim rizicima u organizacijama. Ona svjedoči razvoju ekonomske misli, brzom usvajanju novih dostignuća u ekonomskoj teoriji i praktičnoj primjeni kao i edukaciji studenata na različitim sveučilišnim i stručnim programima koji se izvode na Ekonomskom fakultetu Zagreb.