Natječaj za upis na doktorski studij u akademskoj godini 2024./2025.

 
     
 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET 
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
za upis nove generacije studenata na doktorski studij
Ekonomija i poslovna ekonomija u akademskoj godini 2024./2025. 
 
DOKTORSKI STUDIJ 
EKONOMIJA I POSLOVNA EKONOMIJA
             
 
 
Uvjeti za upis na doktorski studij:

 
1. Završen sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugi sveučilišni prijediplomski i diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema i stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili nakon prethodno navedenih razina studija završen sveučilišni specijalistički studij u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija, a kojim se stječe akademski naziv specijalist uz naznaku struke.
2.  Prosjek ocjena 4,0 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika. Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na sveučilišnom prijediplomskom i sveučilišnom diplomskom studiju odnosno sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju i sveučilišnom specijalističkom studiju, odnosno kandidat mora imati prosjek ocjena 4,0 na svim razinama studija na temelju kojih upisuje doktorski studij.
3. Poznavanje engleskog jezika.
4. Prilikom upisa na studij osobi koja nije završila sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij odnosno integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij odnosno dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, na prijedlog Vijeća doktorskog studija Ekonomija i poslovna ekonomija, Odbor za doktorske studije utvrdit će ispite razlike koji se moraju položiti.
 
Prijave se zaprimaju do 23. rujna 2024. godine.
 
Planirani početak nastave na studiju je 11. studenoga 2024. godine.
 
 Prijavi je potrebno priložiti:
 1. Ovjerene kopije diploma svih razina studija na temelju kojih se vrši upis.
 2. Ovjerene prijepise ocjena sa svih razina studija na temelju kojih se vrši upis.
 3. Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/ studijima bio niži od 4,00).
 4. Domovnicu - izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz Knjige državljana.
 5. Izvadak iz matice rođenih - izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz matice rođenih.
 6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika.
 7. Životopis.
 8. Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba).
 9. Kandidat koji sveučilišni prijediplomski i sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij ili dodiplomski sveučilišni studij ili sveučilišni specijalistički studij u području društvenih znanosti, polje ekonomija, nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
 10. Motivacijsko pismo (opsega cca 500 riječi odnosno maksimalno na jednoj stranici) u kojem kandidat navodi motive za upis studija, područje znanstvenog interesa, kao i rezultate koje želi ostvariti.
 • Osim evaluacije prijave i dokaza o ispunjavanju uvjeta za upis, dio selekcijskog postupka čini i intervju kandidata s članovima Vijeća studija. Termini intervjua bit će dogovoreni s kandidatima koji ispune formalne uvjete za upis na studij, a nakon roka za predaju prijava na natječaj.
 • Konačnu odluku o upisu kandidata na doktorski studij donosi Odbor za doktorske studije nakon isteka roka za podnošenje prijava za upis određenog Natječajem i pod uvjetima koji su njime određeni te održanog intervjua s članovima Vijeća doktorskog studija.
 
Obrazac prijave možete preuzeti na poveznici.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
 
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet
Referada za studente poslijediplomskih studija
Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb 
 
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za studente poslijediplomskih studija na navedenoj adresi odnosno na: 
 
e-mail: ssantek@efzg.hr ili nnimac@net.efzg.hr
telefon: 01/238-3288; 238-3218
 
i mrežnoj stranici doktorskog studija Ekonomija i poslovna ekonomija:
 
     
Proces evaluacije kandidata i proces upisa
 • predaja prijavne dokumentacije;
 • provjera ispunjavanja uvjeta za upis;
 • intervju kandidata s članovima Vijeća studija;
 • odluka Odbora za doktorske studije
 • sklapanje ugovora o obrazovanju s kandidatima koji su primljeni na studij.