Marija Logarušić, mag. oec.

Povratak na katedru
Marija Logarušić, mag. oec.
Ime i prezime
Marija Logarušić
Kabinet
B-206
Telefon
Konzultacije
 • Prema dogovoru
Biografija
EUROPASS CV (ENG)

EUROPASS CV (HRV)

Ime i prezime: Marija Logarušić
E-mail: mlogarusic@efzg.hr
Web stranica: www.efzg.hr/mlogarusic
Adresa: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Trg J.F. Kennedyja 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Datum rođenja: 11.01.1995.

RADNO ISKUSTVO
 • 2019. – danas: Asistent, Katedra za statistiku, Ekonomski fakultet Zagreb
 • 2015. – 2018.: Demonstrator, Katedra za makroekonomiju i gospodarski razvoj, Ekonomski fakultet Zagreb

OBRAZOVANJE
 • 2017. – 2018.: Diplomski sveučilišni studij, smjer Ekonomija, Ekonomski fakultet Zagreb
 • 2013. – 2017.: Preddiplomski sveučilišni studij, smjer Ekonomija, Ekonomski fakultet Zagreb
 • 2009. – 2013.: Ekonomska škola Požega

DODATNO OBRAZOVANJE
 • kolovoz – rujan 2017.: Hrvatska narodna banka, studentska stručna praksa
 • travanj – svibanj 2016.: Ekonomski institut, studentska stručna praksa

NAGRADE I STIPENDIJE
 • Dekanova nagrada za diplomski rad, akademska godina 2017./2018.
 • Dekanova nagrada za završni rad, akademska godina 2016./2017.
 • Stipendija Sveučilišta u Zagrebu 2016./2017.

JEZICI
 • Engleski jezik