Međunarodna znanstvena konferencija "TRADE PERSPECTIVES 2020: The interdependence of COVID-19 pandemic and international trade"

Dana 26. studenog 2020. godine s početkom u 14:00 sati Katedra za trgovinu i međunarodno poslovanje Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom organizira jedanaestu međunarodnu znanstvenu konferenciju „Trade Perspectives 2020: The interdependence of COVID-19 pandemic and international trade“.  

Obzirom kako je COVID-19 pandemija pokazala koliko su osjetljivi ljudi, države, opskrbni lanci i gospodarstva, fokus ovogodišnje Konferencije stavljen je upravo na proučavanje međuovisnosti COVID-19 pandemije i međunarodne trgovine. U sklopu Konferencije razmatrati će se različiti aspekti utjecaja COVID-19 na međunarodnu trgovinu. Radovi su tematski orijentirani na četiri područja: odgovor opskrbnog lanca na COVID-19 pandemiju, odgovor država na COVID-19 pandemiju, odgovor maloprodaje i turizma na COVID-19 pandemiju te odgovor potrošača na COVID-19 pandemiju.
 
Veza na Google Meet konferencije:
https://meet.google.com/lookup/fedwg5vas6
 
Više informacija o konferenciji dostupno je na web stranici (LINK)