Međunarodna konferencija IEEE–TEMSCON EUROPE 2021 "Innovation Networks, Entrepreneurship, Information Technology and Artificial Intelligence"

Međunarodna konferencija IEEE–TEMSCON EUROPE 2021 na temu "Innovation Networks, Entrepreneurship, Information Technology and Artificial Intelligence" održat će se u Dubrovniku od 17.-21. svibnja 2021. godine, ukoliko bude moguće s obzirom na epidemiološku situaciju. Inače, konferencija će se održati virtualno.

Konferencija je organizirana u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu-Sveučilište u Zagrebu, Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu-Sveučilište u Zagrebu te Odjelom za ekonomiju i poslovnu ekonomiju-Sveučilište u Dubrovniku.

Važni datumi:
- Predaja rada: 31. siječanj 2021
- Potvrda o prihvaćanju rada: 10. ožujak 2021.
- Finalni rad: 16. travanj 2021.
- Registracija autora: 30. travanj 2021.

Pozivaju se svi zainteresirane znanstvenici i stručnjaci da se prijave na konferenciju i da svojim radovima pridonesu razvoju znanosti i struke iz područja konferencije, kao i rješavanju aktualnih izazova s kojima se susrećemo.

Više informacija (LINK)

Pozivno pismo (PDF)