Ekonomski fakultet - Zagreb
POPIS SVEUČILIŠNIH SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Marketing lokalne samouprave

Predavač: prof.dr.sc. Jurica Pavičić

Opis kolegija: Marketing i makromarketing. Marketing u profitnim i neprofitnim organizacijama lokalne zajednice. Alati marketinške analize. Marketinški potencijali grada/općine/županije. Marketinška potpora razvoju jedinica lokalne samouprave. Promocija lokalne samouprave. Metodologija izrade marketinškog plana lokalne samouprave. Marketing lokacije i marketing prostora. Osnovni elementi socijalne psihologije i odnosi s javnošću. Potreba i način sudjelovanja javnosti u radu lokalne samouprave. PR u javnim poduzećima i lokalnoj samoupravi.

 MATERIJALI S PREDAVANJA

Marketing lokalne samouprave