Izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović
Ime i prezime
Mihovil Anđelinović
Kabinet
105
Telefon
Konzultacije
  • Konzultacije se održavaju online po dogovoru preko Google Meet-a
Biografija
Izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović rođen je u Splitu. Hrvat je i državljanin Republike Hrvatske. Osnovnu školu i Prvu jezičnu gimnaziju završio je u Splitu. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja, 2001. godine upisuje Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Financije, koji završava u srpnju 2004. godine. Poslijediplomski Doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu iz poslovne ekonomije upisao je u travnju 2009. godine, a u listopadu 2011. je doktorirao s temom „Utjecaj ekonomskih ciklusa na oblikovanje investicijskoga portfelja društava za osiguranje“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Drage Jakovčevića. Od siječnja 2006. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za financije u zvanju asistenta, od studenog 2011. u zvanju višeg asistenta, a od studenoga 2014. u zvanju docenta. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima „Financijske institucije i tržišta“, „Burze vrijednosnica“ i „Monetarna politika“, „Osiguranje i rizici“, a na stručnom studiju sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija „Platni promet“. Kao gost predavač održao je više predavanja na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Osiguranje i reosiguranje“. Mentor je na većem broju seminarskih, završnih i diplomskih radova. Dr. sc. Mihovil Anđelinović samostalno i u koautorstvu aktivno objavljuje radove u međunarodnim i domaćim časopisima te u zbornicima s međunarodnih znanstvenih konferencija. Dodatno se educirao na različitim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama. Tajnik je Poslijediplomskog specijalističkog studija „Osiguranje i reosiguranje“ te je izlagao na brojnim stručnim i specijalističkim seminarima.