Ljetni semestar ak. god. 2022./2023.

Akademska godina 2022./2023.
LJETNI SEMESTAR

NAPOMENE: 
U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice. 


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA 

* grupe izvanrednih studenata nalaze se na kraju dokumenta te sadrže oznaku "IZV"


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIJA

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA (bit će objavljeno naknadno) (npr. redovni student 1. godine preddiplomskog stručnog studija koji se preziva Modrić pripada grupi Stručni 1_2 REDOVNI L-Ž; redovni student 2. godine preddiplomskog stručnog studija na smjeru Računovodstvo i financije koji se preziva Oršić pripada grupi Stručni 2_6 RIF_red NOZ-ŽVU + izv A-Ž)
Načini prijevoza do kampusa Borongaj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI (bit će objavljeno naknadno)

EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

 • 1. GODINA
 • 2. GODINA

EKONOMIKA ENERGIJE I OKOLIŠA

 • 1. GODINA
 • 2. GODINA

ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU
 • 1. GODINA
 • 2. GODINA

MENADŽMENT I MARKETING MALOPRODAJE
 • 1. GODINA
 • 2. GODINA

DIGITALNI MARKETING
 • 1. GODINA
 • 2. GODINA

Academic Year 2022/2023
SUMMER SEMESTER (will be announced later)

*** NOTE: Minor changes in the timetable are possible in the first two weeks of classes.

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS (BDIB) 

 • 1st YEAR
 • 2nd YEAR
 • 3rd YEAR
 • 4th YEAR
 • 3rd AND 4th YEAR - ELECTIVE

BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS (BDIE) 

 • 1st YEAR
 • 2nd YEAR

MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) 
 • MANAGERIAL INFORMATICS​
 • MANAGEMENT
 • TRADE AND INTERNATIONAL BUSINESS
 • MARKETING

MASTER DEGREE IN ECONOMICS (MDIE)