Konačni rezultat izbora za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta - Zagreb

Zagreb, 27. travnja 2022.
 
Sukladno članku 19. stavku 6. i 9. Pravilnika o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnice Sveučilišta u Zagrebu, Izborno povjerenstvo za provođenje izbora studenata za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta - Zagreb utvrđuje
 

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA STUDENTSKI ZBOR EKONOMSKOG FAKULTETA - ZAGREB


Studenti dodiplomskih, preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija poredani prema broju dobivenih glasova

Tablica br. 1.
Redni
broj
Prezime i ime
1. BALGAČ FRAN
2. ŠIMIĆ ARIS
3. FURLAN KATARINA
4. JIROUŠ FRAN
5. VILJEVAC PETRA
6 GOLUBIĆ LANA
7. GRABOVAC LUCIJA
8. JOSIPOVIĆ ROKO
9. ŠKARA STJEPAN
10. KRPINA DORA
11. MARKOCI ČULO PAULA
12. PETRIČEVIĆ KLARA
13. ŠTRELOV MIA
14. MARĐETKO FRANKO
15. JOVANIĆ BRUNO
16. MAMIĆ MATEA
17. MIJAČ BRUNO
18. ŠIŠETA ANĐELA
19. BUMBER STIPE
20. JUKIĆ ANTONIJA
21. RULA ANAMARIJA
22. ČOLAK EVA
23. MARKOTIĆ TOMISLAV
24. VLAJČIĆ TOMISLAV
25. RUŽIR RINO
26. STRINIĆ GABRIJELA
27. ŠARIĆ JAKOV
28. BANIĆ LORENA
29. BARBAČA ČULJAK NEVIO
30. PROTULIPAC NINAStudenti poslijediplomskih doktorskih i poslijediplomskih specijalističkih studija poredani prema broju dobivenih glasova

Tablica br. 2.
Redni
broj
Prezime i ime
1. ŠEPAK DOMINIK
2. DROPULIĆ BRANKA
3. GUGIĆ ANTE
4. MEDIĆ TOMISLAV
5. FILIĆ JOSIPA
6. ŠINDIJA ŠIMUN


PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
EKONOMSKI FAKULTET  
 
Prof. dr. sc. Ilko Vrankić

Odluka o konačnim rezultatima izbora za Studentski zbor Ekonomskog fakulteta - Zagreb (PDF)