Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Josip Mikulić
Ime i prezime
Josip Mikulić
Kabinet
A 303
Telefon
Web
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
 • Za vrijeme ljetnog ispitnog roka, konzultacije se održavaju prema dogovoru
Biografija

Josip Mikulić je rođen 17. siječnja 1979. godine u Širokom Brijegu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i opću gimnaziju završava u Peine, Njemačkoj. Nakon povratka iz Njemačke 1998. godine upisuje studij na Ekonomskom fakultetu - Zagreb (EFZG), diplomira na smjeru Marketing 2003. godine. Kao stipendist austrijske Vlade na Ekonomskom sveučilištu u Beču (Wirtschaftsuniversitaet Wien) apsolvira studijski program JOSZEF (Junge Mittel- und Osteuropäische Studierende als Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte). Znanstveni poslijediplomski studij „Marketing“ na EFZG završava 2006. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Mjerenje kvalitete usluge zračnog prijevoza primjenom indeksa zadovoljstva korisnika“ (mentor: prof. dr.sc. Darko Prebežac) uspješno brani 2009. godine nakon odslušanog doktorskog studija.

Od 2003. godine Josip je zaposlen na Katedri za turizam Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon izbora u docenta 2011. godine postaje nositelj kolegija „Istraživanje turističkih tržišta“ i „Promocija u turizmu“ na preddiplomskom/diplomskom studiju. Nositelj kolegija "Metode istraživanja u turizmu" na SPDS-u Menadžment turizma postaje 2013. godine. Sunositelj kolegija "Metodologija znanstvenog rada" na Doktorskom studiju Ekonomija i globalna sigurnost je od 2019. godine, a nositelj kolegija „Modeliranje strukturnih jednadžbi“ na doktorskim studijima na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci od 2020. godine. Apsolvirao je dvosemestralni program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika u organizaciji Ekonomskog i Filozofskog fakulteta - Zagrebu. 

Za Pročelnika Katedre za turizam EFZG biran je u tri mandatna razdoblja - 2016. - 2018., 2018. - 2020., te 2020. - 2022.. Izabran je u zvanje izvanrednog profesora 2017. godine. Pored rada na EFZG, od 2018. godine zaposlen je i kao viši znanstveni suradnik na Institutu za turizam – Zagreb. Član je Savjeta za znanost EFZG te zamjenik Predsjednice Odbora za poslijediplomske sveučilišne doktorske studije EFZG. Bio je član posebne radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za identitet i brendiranje RH.

Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih nagrada za svoj znanstveni rad. Godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu dobiva 2009. godine. Nagradu „Mijo Mirković“ EFZG za izvrsnost u znanstvenom radu dobiva tri puta (2011., 2013., 2018.). Kao najmlađi Laureat u kategoriji Godišnje nagrade u društvenim znanostima, Državnu nagradu za znanost od Hrvatskog sabora dobiva 2012. godine. Prvu nagradu međunarodnog izdavača Emerald Group Publishing Ltd., najvećeg izdavača znanstvenih časopisa iz područja menadžmenta i međunarodnog poslovanja, u suradnji s EuroMed Research Business Institute (EMRBI), dobiva za najbolji znanstveni rad u 2012./2013. godini (u koautorstvu sa T. Hernausom, 2013.). Priznanje EFZG za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Fakulteta dobiva 2017. godine. Godišnju nagradu EFZG za najbolji znanstveno-istraživački rad dobiva 2018. godine. Prema hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (https://bib.irb.hr), posljednjih godina jedan je of najproduktivnijih istraživača u području ekonomije (#3/1600+, 2019.), i najproduktivniji istraživač u području turizma. 

Pored radova u hrvatskim časopisima i zbornicima međunarodnih skupova, Josip je objavio brojne radove u vodećim svjetskim časopisima iz područja menadžmenta, marketinga i ekonomike turizma (npr. Annals of Tourism Research, Tourism Management, Current Issues in Tourism, International Journal of Tourism Research, Journal of Travel & Tourism Marketing, Tourism Economics) te iz područja upravljanja kvalitetom (Total Quality Management & Business Excellence, Managing Service Quality, Expert Systems with Applications). Jedan od radova uvršten je među 25 najčitanijih radova iz područja poslovne ekonomije u bazi SCOPUS, koja je najveća citatna baza i baza abstrakata koja pokriva preko 18,000 recenziranih časopisa (#25, 1. kvartal 2011.). Sudjelovao je i u izradi brojnih ekspertnih studija za renomirana hrvatska poduzeća iz domene turizma i putovanja.

Fokus njegovog profesionalnog i istraživačkog interesa usmjeren je na Upravljanje doživljajem i kvalitetom u turizmu i uslužnim djelatnostima, Marketinški menadžment i tržišnu komunikaciju u turizmu, Održivost turizma, Ekonomiku turizma, Suvremene trendove u istraživanju tržišta, te Metode istraživanja u marketingu, menadžmentu i turizmu.

Od 2020. godine je glavni urednik časopisa Tourism: An International Interdisciplinary Journal, drugog najstarijeg časopisa iz područja turizma na svijetu (izdavač: Institut za turizam i Hrvatska turistička zajednica - HTZ). Urednik (associate editor) je časopisa Tourism Management Perspectives (izdavač: Elsevier), te časopisa Poslovna Izvrsnost - Business Excellence (izdavač: EFZG) od 2019. godine. Član je uredništva nekoliko časopisa (Acta Turistica, Croatian Economic Survey, Ekonomski Pregled, Tourism and Hospitality Management, Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, i Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu), te je recenzirao radove za većinu vodećih časopisa s područja turizma.

Josip aktivno vlada engleskim, njemačkim i francuskim jezikom.

----------------------------------------------

Osobni podaci:
Josip Mikulić, rođen 17.01.1979. u Širokom Brijegu.

Radno iskustvo:

 • 2016.-: Pročelnik Katedre za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb
 • 2018.-: Institut za turizam - Zagreb, viši znanstveni suradnik.
 • 2017.-: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Izvanredni profesor na Katedri za turizam.
 • 2011.: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Docent na Katedri za turizam.
 • 2003.: Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu - Asistent na Katedri za turizam. 
 • 2002.: H.Neumann Management Consultants, Beč, Austrija - Praksa.
 • 2002.-2004.: Pliva d.d. - Slobodni web dizajner.

Obrazovanje:
 • 2008-2009.: Doktor znanosti (PhD), EF Zagreb, doktorski studij.
 • 2004-2006.: Magistar znanosti (MSc), EF Zagreb, PDS Marketing.
 • 2001-2002.: JOSZEF Program, Ekonomsko Sveučilište u Beču (WU Wien).
 • 1998-2003.: Diplomirani ekonomist (BA), EF Zagreb, smjer Marketing.
 • 1991-1998.: Opća gimnazija «Ratsgymnasium», Peine, Njemačka.

Dodatno obrazovanje i stručno usavršavanje:
 • 2007.: Program edukacije za razvijanje kompetencija visokoškolskih nastavnika, EF i FF Zagreb.
 • 2003.: Međunarodna ljetna škola «Alpen Adria», WU Wien, Brijuni.
 • 2002.: Radionica za usavršavanje socijalnih kompetencija «Grupna dinamika u timskom radu», WU Wien, Beč.
 • 2001.: Međunarodna ljetna škola «Alpen Adria», WU Wien, Bol.

Članstva i ostale aktivnosti:
 • Glavni urednik (Editor-in-Chief) časopisa Tourism: An International Interdisciplinary Journal
 • Urednik (Associate Editor) časopisa Tourism Management Perspectives (izdavač: Elsevier)
 • Član Uredništva časopisa Acta Turistica
 • Član Uredništva časopisa Ekonomski Pregled
 • Član Uredništva časopisa Croatian Economic Survey
 • Član Uredništva časopisa Tourism and Hospitality Management
 • Član Uredništva Zbornika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
 • Član Uredništva Zbornika Poslovna Izvrsnost - Business Excellence
 • Član Odbora za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (zamjenik Predsjednice Odbora)
 • Član Savjeta za znanost Ekonomskog fakulteta - Zagreb
 • Član posebne radne skupine Predsjednice Republike Hrvatske za identitet i brendiranje RH

Priznanja i nagrade:
 •  2018.: Godišnja nagrada Ekonomskog fakulteta-Zagreb za najbolji znanstveno-istraživački rad (prema JCR, 2018).
 •  2018.: Nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta-Zagreb. 
 •  2017.: Priznanje za poseban doprinos znanstvenoj produktivnosti Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 •  2013.: Emerald/EMRBI Business Research Award for Emerging Researchers.
 •  2013.: Nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta-Zagreb.
 •  2012.: Državna nagrada za znanost, kategorija: Godišnja nagrada za znanost u području društvenih znanosti, Hrvatski sabor. 
 •  2012.: Godišnja nagrada Znanstvenog vijeća Instituta za turizam za najbolji znanstveni rad.
 •  2011.: Nagrada "Mijo Mirković" Ekonomskog fakulteta-Zagreb. 
 •  2009.: Godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu.
 •  2001.: CEEPUS stipendija.
 •  2001.: Prvo mjesto u RH na marketinškom natjecanju InterAd, International Advertising Agency, NY. 
 •  1996.: Rotary klub stipedija. 

Strani jezici:
 • njemački
 • engleski
 • francuski

Europass CV - HR

Europass CV - EN