Luka Buntić, univ. spec. oec.

Povratak na katedru
Luka Buntić, univ. spec. oec.
Ime i prezime
Luka Buntić
Kabinet
A301
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 12:00 - 14:00
  • Srijeda : 10:00 - 12:00
Biografija

Luka Buntić rođen je 1993. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine završava preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije, a 2017. godine diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije s odličnim uspjehom. Nagrađen je Rektorovom i Dekanovom nagradom.

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2018. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje kvalitetom kojega završava 2019. godine. Od 2019. godine doktorand je na studiju Ekonomije i globalne sigurnosti. 

Od 2018. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za trgovinu i međunarodno poslovanje. Sudjeluje u izvođenju seminarske nastave na kolegijima Međunarodno poslovanje na sveučilišnom studiju te Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom na stručnom studiju. Tajnik je poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi.