Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Obavijesti studentima

OBAVIJEST O KONZULTACIJAMA
 
ponedjeljak      15:00-16:00 (online: mail i Meet)
utorak             14:00-15:00 (u kabinetu, uz prethodnu najavu)


PRIJEDLOG TEMA ZA DIPLOMSKE RADOVE
Prijava tema moguća je isključivo osobno u vrijeme konzultacija.