Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

SVEUČILIŠNI STUDIJ:
  • Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga 
  • Robne burze

STRUČNI STUDIJ:
  • Ekonomska geografija
  • Poslovanje na robnim burzama