Prof. dr. sc. Tonći Lazibat

Povratak na katedru
Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
Ime i prezime
Tonći Lazibat
Kabinet
14
Konzultacije
  • Ponedjeljak: 10:00 - 11:00
  • Ponedjeljak: 16:00 - 17:00
Biografija
Tonći Lazibat rođen je u Dubrovniku 1965. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Sveučilištu u Splitu, Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, redoviti studij smjer Međunarodna razmjena 1990. godine te stekao zvanje diplomirani ekonomist. Tri godine nakon toga magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na postdiplomskom studiju Marketing u međunarodnoj razmjeni. Tijekom 1996. godine obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Strategija izvoza Republike Hrvatske na Sveučilištu u Mostaru, a isti mu je 1998. ocijenjen i priznat na Sveučilištu u Zagrebu, Ekonomskom fakultetu Zagreb. Svoje obrazovanje nastavlja 2017/2018 akademske godine upisujući Poslijediplomski doktorski studij humanističkih znanosti smjer filologija/književnost na Sveučilištu u Zadru koji je uspješno završio 2022. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom Tema grada u poeziji Dragutina Tadijanovića. Svoju profesionalnu karijeru Prof.dr.sc. Tonći Lazibat započeo je po završenom diplomskom studiju 1990. godine u poduzeću Dubrovkinja u odjelu vanjska trgovina. Nakon obavljenog pripravničkog staža 1991. godine zapošljava se kao referent vanjske trgovine, a već 1993. godine postaje rukovoditelj predstavništva Dubrovkinje trade d.d. u Zagrebu, te 1995. godine direktor vanjske trgovine i veleprodaje u istom poduzeću. Unatoč uspješnoj i zapaženoj karijeri u gospodarstvu, te završetkom doktorske disertacije prof.dr.sc. Tonći Lazibat sve više usmjerava svoj nastavak karijere prema akademskoj zajednici. U skladu s tim stremljenjima, zapošljava se 2000. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje nastavlja svoju znanstveno-nastavnu karijeru. U listopadu 2000. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je u studenom 2003. godine, u zvanje redovitog profesora u svibnju 2007. godine, te u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u lipnju 2012. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatno se usavršavao na vodećim američkim sveučilištima, Harvard University i Sloan School of Management – MIT, ovlašteni je menadžer kvalitete i predavač za sustave kvalitete prema shemi Europske organizacije za kvalitetu (EOQ) i Lead auditor za sustave upravljanja kvalitetom. Nositelj je i izvođač na kolegijima Upravljanje kvalitetom, Međunarodno poslovanje, Robne burze, Sustavi upravljanja kvalitetom i interni audit, Upravljanje kvalitetom u zdravstvu, Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga. Mentor je na više od četiri stotine diplomskih radova, više od devedeset znanstvenih magistarskih i poslijediplomskih specijalističkih radova, te dvadeset doktorskih disertacija. Autor je i koautor više od sto publikacija (znanstvenih i stručnih članaka, knjiga i sveučilišnih udžbenika). Glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa Poslovna izvrsnost – Business Excellence, te član uredništva u još četiri časopisa. Recenzirao je brojne knjige i voditelj je i istraživač na više od dvadeset znanstveno istraživačkih i komercijalnih projekata. Za svoj znanstveni rad dobio je nagradu Mijo Mirković (2005.), Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te za rad na području kvalitete nagradu Hrvatskog društva menadžera kvalitete (2011), kao i brojna druga priznanja i zahvalnice. Autor je tri zbirke pjesama i nekoliko radova iz područja humanističkih znanosti. 2020. godine dobio je nagradu Zaklade Dragutin Tadijanović Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za zbirku pjesama Žuti tulipan. Član je udruženja EAIR – The Europien Higher Education societiy, Hrvatskog društva menadžera kvalitete, Međunarodne trgovačke komore Hrvatska (ICC Hrvatska) i IRCA - Međunarodnog registra certificiranih auditora (lead auditor za sustave upravljanja kvalitetom).

Gostujući je profesor Ekonomije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, na Sveučilištu u Zadru, Odjelu ekonomije i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Također je bio vanjski suradnik na Sveučilištu u Mostaru, Sveučilištu u Dubrovniku i Sveučilištu u Rijeci. Tijekom 2011. godine izabran je za počasnog profesora na Nacionalnom Sveučilištu za poreze i državnu administraciju u Ukrajini. Prof.dr.sc. Tonći Lazibat je član Sekcije za Strategijsko prometno planiranje i međunarodnu suradnju Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Obnaša i obnašao je brojne odgovorne dužnosti na Sveučilištu u Zagrebu i na Ekonomskom fakultetu. Od 2014. do 2022. godine obnašao je dužnost prorektora za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu. U dva mandata bio je dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta U Zagrebu (2010.-2014.), Dva mandata pročelnik Katedre za trgovinu na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2006.-2010.), voditelj stručnog studija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (2004.2008). Utemeljitelj je i voditelj poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje kvalitetom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i poslijediplomskog doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost. Obnašao je i druge odgovorne dužnosti, član matičnog odbora za izbor u znanstvena zvanja, područje društvenih znanosti, polje ekonomija (2009.- 2013.), predsjednik upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb (2010.-2013.), predsjednik upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (2010.-2012.) i predsjednik upravnog vijeća Kliničke bolnice Dubrava (2012.2013.). Bio je član nadzornog odbora, Zagrebačke burze (2010.-2011.) i Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije (2011.- 2012.). Piše i govori engleski jezik i služi se njemačkim jezikom. Po nacionalnosti je Hrvat. Oženjen je i otac je dvije kćeri. Hobi: poezija i glazba – truba.