Izv. prof. dr. sc. Ines Dužević

Povratak na katedru
Izv. prof. dr. sc. Ines Dužević
Ime i prezime
Ines Dužević
Kabinet
13
Konzultacije
  • Konzultacije se održavaju utorkom od 10 - 12 sati. Dana 19. 9. 2023. neće biti konzultacija, već će se konzultacije održati 18. 9. 2023. od 12 do 14 sati.
Biografija