Nastava1

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

A. Oblici nastave
Nastava se izvodi u sportskoj dvorani Ekonomskog fakulteta - Zagreb, na plivalištima SRC "Utrine" i "Svetice", u badminton centru Zagrebačkog velesajma,u parku prirode Medvednici i Bundek. Studenti mogu izabrati jedan od ponuđenih kinezioloških programa na svakom satu: košarka, odbojka, rukomet, nogomet, aerobika, plesovi, badminton, program u teretani, plivanje, pješačko-planinarske ture , koturaljkanje,bicikliranje , jogging, klizanje, a kroz fakultativni program, uz sufinanciranje studenata, školu skijanja i školu badmintona.

B. Obveze studenata i uvjeti za dobivanje potpisa iz kolegija TZK
Nastava kolegija TZK je OBAVEZNA za sve redovne i izvanredne studente u I., II. i III. semestru, te se boduje 1 ECTS bodom.
Uvjet za potpis je redovito pohađanje nastave (vidjeti pod Kineziološki sadržaji u nastavi) . Studenti mogu izostati neopravdano s nastave 20 % od ukupnog fonda održanih sati ( 3 izostanka ).
Za pravdanje dodatnih izostanaka potrebno je donijeti odgovarajuću dokumentaciju po završetku nastave, priložiti molbu te je donijeti svom nastavniku u vrijeme konzultacija, nakon čega će se iste uzeti u razmatranje.
Povjerenstvo u roku od 14 dana donosi rješenje. 
Nakon završenog semestra te dobivenog potpisa za redovito pohađanje nastave, a nakon što su riješene sve zamolbe,  studenti prijavljuju kolegij TZK  te izlaze na ispitne rokove.
Na ispitni rok potrebno je doći s potpisanim indeksom !
Nastava je također obavezna i za sve izvanredne studente te za studente koji su izabrali kolegij TZK kao izborni kolegij  ( TZK IV ), koji se vrednuje 1 ECTS bodom. Izborna nastava ne podliježe pravilima za oslobađanje od nastave . IZBORNA NASTAVA JE OBAVEZNA.
Tjelesna i zdravstvena kultura obavezna je i za studente stručnog studija  pet semestara ( bez ECTS bodova ).
Nastava se odvija prema rasporedu te nema promjena grupa.

C. Oslobođenja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture za jedan ili oba semestra
(Potrebno donijeti do 15.11.2019. za zimski semestar 

C.1. Potrebni dokumenti za liječničko oslobođenje:

 liječnička POTVRDA potvrđena u Školskoj i sveučilišnoj medicini (Albaharijeva bb) dr.Andrea Kružić Lulić (parni dani ujutro, neparni popodne) tel.: 3835-444. 

C.2. Potrebna dokumentacija vrhunske sportaše:
Nastave TZK mogu se osloboditi samo kategorizirani sportaši od strane Hrvatskog Olimpijskog Odbora i sportaši članovi sportskih ekipa Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
Potvrda o kategoriji sportaša.
  

C.3. Izvanredni studenti mogu se osloboditi nastave uz originalni ugovor o radu koji donose na uvid te potvrdu poslodavca koja ostaje na Katedri (na ugovoru treba biti vidljiv datum stupanja u radni odnos kao i vrsta radnog odnosa).
Svi dokumenti potrebni za oslobođenje nastave TZK donose se na konzultacije kod svog nastavnika.