Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
 • Analiza vremenskih nizova i prognoziranje
 • Metode multivarijatne analize
 • Nacionalni računi
 • Poslovna prognostika
 • Poslovna statistika
 • Statističke metode za ekonomske analize
 • Statističke metode za poslovno upravljanje
 • Statistika (program)
   
Preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku BDiB
 • Business Forecasting
 • Business Statistics
 • Statistics for Business and Economics

Diplomski studij
 • Analiza vremenskih serija i prognoziranje
 • Metode multivarijatne analize
 • Metode primijenjene matematičke i statističke analize
 • Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu
 • Statistički modeli odlučivanja

Stručni studij
 • Uvod u gospodarsku statistiku