Doc. dr. sc. Irena Palić

Povratak na katedru
Doc. dr. sc. Irena Palić
Ime i prezime
Irena Palić
Kabinet
B-508
Telefon
Društvene mreže
ORCID logo
Konzultacije
  • Konzultacije se do daljnjega održavaju putem e-maila i putem Google Meet-a (prema prethodnom dogovoru e-mailom).
BiografijaEUROPASS CV EN

EUROPASS CV HR

Ime: Irena
Prezime: Palić
Institucija: Ekonomski fakultet
Trg J.F. Kennedyja 6
10 000 Zagreb
Telefon: 01-238 3353
E-mail: ipalic@efzg.hr


Obrazovanje:

1/2010. – 5/2015. doktorica znanosti (14.5.2015. obranila doktorski rad: „Ekonometrijska analiza i kalibracija dinamičkih stohastičkih modela opće ravnoteže gospodarstva Hrvatske“, mentor: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić)
 Poslijediplomski doktorski studij, smjer Ekonomija, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1/2009. – 2/2010. sveučilišna specijalistica
 Specijalistički poslijediplomski studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje", Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (11.2.2010. obranila specijalistički poslijediplomski rad: „Analiza odrednica privatne štednje Republici Hrvatskoj primjenom modela vektorske autoregresije“, mentor: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić)
10/2004. – 7/2008. diplomirana ekonomistica 
Diplomski studij Poslovne ekonomije, smjer Financije, Ekonomski fakultet - Sveučilište u Zagrebu
u sklopu diplomskog studija sudjelovanje u  programu EBIP (Economics and Business International Programme)- odslušano i položeno 8 kolegija
9/2000. – 6/2004.  III. opća gimnazija, Zagreb
 
Profesionalno iskustvo:

2017. –             Docent, Katedra za statistiku, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2015. – 2017.   Poslijedoktorand, Katedra za statistiku, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2008. –2015.    Znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta, Katedra za statistiku, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Izvođenje vježbi iz obveznog predmeta Statistika na preddiplomskom studiju za studente prve godine 
Izvođenje vježbi iz izbornog predmeta Metoda uzoraka na četvrtoj godini preddiplomskog studija (akademske godine 2008./2009. i 2009./2010.)
Izvođenje vježbi iz predmeta Poslovna statistika na preddiplomskom studiju Poslovne ekonomije 
Izvođenje vježbi iz obveznog predmeta Business Statistics za studente 3. godine preddiplomskog studija na engleskom jeziku 
Izvođenje vježbi iz predmeta Statističke metode u stručnom i znanstvenom radu na diplomskom studiju 
Izvođenje vježbi iz predmeta Statističke metode istraživanja u turizmu na diplomskom studiju (akademske godine 2009./2010., 2010./2011.)
Izvođenje vježbi na razlikovnom diplomskom studiju na obveznom predmetu Poslovna statistika (akademska godina 2010./2011.)
Izvođenje vježbi iz obveznog predmeta Statistics za studente 1. godine preddiplomskog studija na engleskom jeziku (akademska godina 2008./2009.)
2005. – 2008. Demonstrator Katedri za statistiku, Ekonomski fakultet - Sveučilište u Zagrebu
2007. – 2008. Demonstrator na Katedri za financije, Ekonomski fakultet - Sveučilište u Zagrebu

Dosadašnji izbori u zvanja:

5/2017. – znanstveno-nastavno zvanje docent
9/2015. – znanstveno zvanje znanstveni suradnik

Sudjelovanja na znanstvenim projektima:

2018.  – voditeljica projekta “Statističko modeliranje učinka financijskog obrazovanja na stavove i ponašanje potrošača” odobrenog od Sveučilišta u Zagrebu
2014. – 2018. – istraživač na projektu odobrenom od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ): „Statistical Modelling for Response to Crisis and Economic Growth in Western Balkan Countries“ (STRENGTHS); br. projekta 9402, voditeljica: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić.
2008. – 2014. – znanstveni novak na znanstvenom projektu odobrenom od Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: „Statističko modeliranje za povećanje konkurentnosti suvremenih organizacija“, br. projekta: 067-0161711-2483, voditeljica: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić (web stranica: https://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=96&lid=1).
2013. – 2014. – istraživač na projektu: Kratkoročne financijske Potpore 2 Sveučilišta u Zagrebu “Statističko modeliranje utjecaja odabranih indikatora razvoja na korištenje usluga u europskim zemljama u suvremenom globalnom okruženju“, br. prijave: 3.2.2.5; br. projekta: 1760, voditeljica: prof. dr. sc. Ksenija Dumičić.

Usavršavanje/specijalizacija:

11.6. 19. – Partial Least Squares Structural Equation Modelling , predavač: prof. dr. sc. Joe Hair, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Lipanj 2015. – Panel data econometrics, predavač: prof. Junsoo Lee (University of Alabama),  Ekonomski institut, Zagreb
Lipanj 2015. – Seminars on selected topics in advanced time series econometrics, predavač: prof. Junsoo Lee (University of Alabama), Ekonomski fakultet, Zagreb
10. – 14. 3. 2014. – Stručno usavršavanje u programu Erasmus, Wirtschaftsuniversitat, Beč
Srpanj 2013.  Applied Econometrics Course, Topics in Dynamic Panel Data Analysis, predavači: prof. Craig A. Depken, II, (Belk College of Business (University of North Carolina), prof. Junsoo Lee (University of Alabama),Ekonomski fakultet, Zagreb
Lipanj 2011. – Srpanj 2011. – Seminars on selected topics in non-linear econometrics, predavač: prof. Junsoo Lee (University of Alabama)
20.8. – 7.9.2007. – International Summer University Alpen-Adria, Wirtschaftsuniversität Wien
17.7. – 22.7.2006. – ISEG Summer school, Instituto Superior de Economia e Gestao, Lisabon (Applied Time Series Econometrics, Spatial Trade and Competition, Inequality and Poverty Measurement)
24.6. – 16.7.2006. – Intercultural encounters Summer School, Zagreb-Zadar, Tomorrow people organisation


Članstva u uredničkim odborima:

2018- Član uredničkog odbora- Business Systems Research Journal (BSRJ)
2018- Urednik posebnog izdanja časopisa Croatian Review of Economic, Business and Social
Statistics “Advances in Statistical Modelling for Economic Policy Making”

Članstva u recenzentskim odborima

Časopisi: Computational Economics, Bulletin of Economic Research, Društvena istraživanja, Ekonomski pregled, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics Journal of Economics and Business, International Journal of Economics and Finance, Journal of Small Business Management, Croatian Operational research Review (CRORR), Business Systems Research Journal; Interdisciplinary Description of Complex Systems (INDECS);

Konferencije: Proceedings of the International Statistical Conference in Croatia (ISCCRO’16), Proceedings of the 1st American University in the Emirates International Research Conference on Creative Business and Social Innovation

Članstva u profesionalnim udruženjima

Hrvatsko statističko društvo (HSD), Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja

Sudjelovanja na konferencijama:

studeni 2018.- 2nd AUEIRC- AUE International Research Conference “Sustainable Development and Social Responsibilities”, Dubai, UAE, 13.-15.11.2018., osobno izložen znanstveni rad (međunarodna konferencija), osobno izložen znanstveni rad
studeni 2018.- 32nd IBIMA International conference, Sevilla, Španjolska, 15.-16.11.2018., (međunarodna konferencija), koautorstvo na objavljenom znanstvenom radu
rujan 2018.- KOI 2018- The 17th International Conference on Operational Research, Zadar, Hrvatska, 26.-28.9.2018. (međunarodna konferencija), osobno izložen znanstveni rad
svibanj 2018.- ISCCRO-The 2nd International Statistical Conference in CROatia, Opatija, Hrvatska, 10.-11.5.2018. (međunarodna konferencija), osobno izložen i objavljen znanstveni rad
listopad 2017.- GLOSERV – Global Conference on Services Management, Volterra, Italija, 3.10.-6.10.2017., osobno izložen znanstveni rad
rujan 2017.- 14th International Symposium on Operational Research SOR 2017, 27.-29.9.2017., Bled, Slovenija (međunarodna konferencija), osobno izložen i objavljen znanstveni rad
rujan 2016.  –16th International Conference on Operational Research, KOI 2016, 27.-29.9.2016, Osijek, Hrvatska, osobno izložen znanstveni rad 
rujan 2016. –ICHSS 2016: International Conference on Humanities and Social Science, 11.-12.9.2016., Venecija, Italija (međunarodna konferencija), osobno izložen i objavljen znanstveni rad 
svibanj 2016. – 1st International Statistical Conference in CROatia „New Challenges of Official and Applied Statistics in European Union“ (ISCCRO'16), 5.-6. svibanj 2016., Zagreb, Hrvatska,  (međunarodna konferencija)
rujan 2015. – 13th International Symposium on Operational Research SOR 2013, 23.-25.9.2015., Bled, Slovenija (međunarodna konferencija), objavljena dva znanstvena rada
svibanj 2015.  –   5th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility, 21.-22.5.2015., Beograd, Srbija, objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
rujan 2014.  –  International Conference on Operational Research, KOI 2014, 24.9.-26.9.2014, Osijek, Hrvatska, osobno izložen i objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
svibanj 2014.  –  International Science Conference ICMORE 2014: International Conference on Management, Operations Research and Economics, 8.-9.5.2014., Firenca, Italija, osobno izložen i objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
ožujak 2014.  –  International Science Conference ICEBMM 2014: International Conference on Economics, Business and Marketing Management, 27.-28.3.2014., Madrid, Španjolska, objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
rujan 2013.  –  21th International Symposium on Operational Research SOR 2013, 25.-27.9.2013., Dolenjske Toplice, Slovenija, objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
 lipanj 2012.  –  6th International Conference: An Enterprise Odyssey: Corporate governance and public policy-path to sustainable future, 13.-16.6.2012., Šibenik, Hrvatska, objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
studeni 2011. –  Economic Theory and Practice: Meeting the New Challenges, 11.-12.11.2011., Mostar, Bosna i Hercegovina, objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
rujan 2011.  –  11th International Symposium on Operational Research SOR 2011, 28.09.-30.09.2011., Dolenjske Toplice, Slovenija, objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
svibanj 2010.  –  The Global Management & Information Technology Research Conference, JAABC, 26.-29.5.2010., New York, osobno izložen i objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
svibanj 2010.  –  5th International Conference: From Crisis to Prosperity – Challenges for Government and Business, 26.-29.5.2010., Opatija, Hrvatska, objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
rujan 2009.  –  10th International Symposium on Operational Research SOR 2009, Nova Gorica, Slovenija, 23.-25.9.2009., objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
ožujak 2009.  – International Conference on Organizational Science Development: New technologies, new challenges, 25.-27.3.2009., Portorož, Slovenija, osobno izložen i objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)
prosinac 2008.  –  International Scientific Conference on the Occasion of the 50th Anniversary of the Institute of Economic Science: Challenges of economic sciences in the 21st century, Institute of Economic Sciences, 4.12. - 5.12.2008., Beograd, Srbija, osobno izložen i objavljen znanstveni rad (međunarodna konferencija)

Nagrade i priznanja: 

2012. – nagrada "Mijo Mirković" u kategoriji C kao koautor za sveučilišni udžbenik "Poslovna statistika" (urednice Ksenija Dumičić i Vlasta Bahovec)
2008. – Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate tijekom studija
Dekanova nagrada za izvrstan uspjeh i postignute rezultate u akademskim godinama 2007./2008., 2006./2007. i 2005./2006.
Stipendija Grada Zagreba 2006./2007. i 2007./2008.
Državna stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2004./2005. i 2005./2006.
2004. – «500 najboljih», nagrada za izvanredan uspjeh postignut na razredbenom ispitu
Članstvo u profesionalnim udruženjima:
Hrvatsko statističko društvo (HSD)
Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (HDOI)


Ostale aktivnosti:

2015.  –  2018. članica Predsjedništva Hrvatske udruge alumnija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu
2008. – 2011.   tajnica poslijediplomskog studija „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“
2005. – 2007.  aktivni član udruge eSTUDENT, voditelj  projektnog tima «Case Study Writing»,  voditelj odnosa Udruge sa Zagrebačkom bankom
 
Kompjutorske vještine:
 

 EViews, Statistica, SPSS, JMulTI, Matlab, Dynare

Jezici:

engleski – aktivno, talijanski, španjolski – pasivno