Ekonomski fakultet - Zagreb
Članovi

Kolegiji

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Računovodstvo II
Financijsko računovodstvo
Upravljačko računovodstvo

Preddiplomski sveučilišni studij
Računovodstvo
Upravljačko računovodstvo

Diplomski sveučilišni studij
Financijsko računovodstvo
 
Preddiplomski stručni studij
Poslovno planiranje
 
Specijalistički diplomski stručni studij
Primjena standarda financijskog izvještavanja
 
Poslijediplomski specijalistički studij
SPDS Upravljačko računovodstvo i interna revizija
Računovodstveni sustav u RH i EU
Korporativno planiranje
Osnove računovodstva za poslovno upravljanje
SPDS Financijsko izvještavanje, revizija i analiza
Standardi financijskog izvještavanja
Računovodstvo financijskih instrumenata
SPDS Računovodstvo i porezi
Računovodstvo poslovnih kombinacija
Poslovno upravljanje – MBA
Računovodstvo za poslovno upravljanje
SPDS Financijska analiza
Financijsko izvještavanje
SPDS Financijske institucije i tržišta
Računovodstvo i revizija financijskih institucija
SPDS Kontroling
Obračun troškova i učinaka
Računovodstvo za poslovno upravljanje
SPDS Organizacija i menadžment
Računovodstvo za poslovno upravljanje
SPDS Strateško poduzetništvo
Poduzetničko računovodstvo
SPDS Vodstvo
Računovodstvo za poslovno upravljanje
 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Teorije poslovnog upravljanja
Računovodstvo financijskih instrumenata