Konzultacije

 • Prof. dr. sc. Danimir Gulin
  • Utorak: 16:00 - 18:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Prof. dr. sc. Vesna Vašiček
  • Utorak: 11:00 - 13:00
  • Konzultacije se održavaju istodobno u kabinetu i online. Pristup je moguć na ZOOM aplikaciji. LINK https://us02web.zoom.us/j/9397451442. Kontakt je također moguć putem maila: vvasicek@efzg.hr.
 • Prof. dr. sc. Katarina Žager
  • Utorak: 16:00 - 18:00
  • Konzultacije će se do daljnjeg održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju.
 • Prof. dr. sc. Lajoš Žager
  • Utorak: 18:00 - 20:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Prof. dr. sc. Boris Tušek
  • Ponedjeljak: 14:00 - 16:00
  • Napomena: Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer
  • Ponedjeljak: 08:00 - 10:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila u redovno vrijeme konzultacija. Također je moguće dogovoriti sastanak putem Google Meeta za koji se je potrebno prije javiti e-mailom.
 • Prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky
  • Utorak: 14:00 - 16:00
  • Konzultacije će se održavati online utorkom od 14:00 do 16:00 sati putem Google Meet-a na sljedećoj poveznici: https://meet.google.com/fem-qfpo-qku.
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Perčević
  • Utorak: 15:00 - 17:00
  • Napomena: Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ
  • Utorak: 16:00 - 18:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Izv. prof. dr. sc. Ana Novak
  • utorak: 17:00 - 19:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman
  • Utorak: 16:00 - 18:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika
  • Utorak: 08:00 - 10:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić
  • Srijeda: 17:00 - 19:00
  • Konzultacije će se održavati putem e-maila te putem Google Meeta prema dogovoru.
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Pavić
  • Ponedjeljak: 09:00 - 11:00
  • Napomena: Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Izv. prof. dr. sc. Martina Dragija Kostić
  • četvrtak: 10:00 - 12:00
  • Napomena: Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Izv. prof. dr. sc. Ana Ježovita
  • Ponedjeljak: 17:00 - 19:00
  • Konzultacije će se do daljnjeg održavati putem aplikacije Google Meet uz prethodnu najavu mailom. Hvala na razumijevanju!
 • Doc. dr. sc. Sanja Broz Tominac
  • Ponedjeljak: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije će se održavati online (mailom, Google Meet) ponedjeljkom od 10-12 sati. Potrebno je napraviti prijavu na mail za Google Meet.
 • Doc. dr. sc. Mateja Brozović
  • Napomena: Konzultacije se održavaju online - putem e-maila ili Google Meeta. Molim studente da se prvo jave e-mailom radi dogovora.
 • Dr. sc. Marina Ercegović
  • Ponedjeljak: 10:00 - 12:00
  • Utorak: 15:00 - 17:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Za održavanje online konzultacija putem Google Meet-a, potrebno je prethodno se javiti putem e-maila radi dogovora. Hvala na razumijevanju.
 • dr. sc. Ana Rep
  • Utorak: 16:00 - 18:00
  • Srijeda: 10:00 - 12:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Također je moguće dogovoriti sastanak putem Google Meeta za koji se je potrebno prije javiti e-mailom.
 • Ivana Bernat, mag. oec.
  • Ponedjeljak: 13:00 - 17:00
  • Konzultacije će se do daljnjega održavati putem e-maila. Za održavanje online konzultacija putem Google Meet-a, potrebno je prethodno se javiti putem e-maila radi dogovora. Hvala na razumijevanju.
 • Petra Halar, mag. oec.
  • Ponedjeljak: 12:00 - 16:00
  • Napomena: Konzultacije će se do daljnjega održavati online putem e-maila ili Google Meet-a. Za održavanje online konzultacija putem Google Meet-a, prvo je potrebno javiti se radi dogovora putem e-maila. Hvala na razumijevanju!
 • Ivana Pajković, mag.oec.
 • Matko Ljubić, mag. oec.